โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 2020-08-25 - 2020-08-27
Roller Ski Instuctor Coruse 2020
ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Phakhin Lekuthai นาย ภคิน เล็กอุทัย สุโขทัย (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Thredthai Suksakul นาย เทอดไท สุขสกุล กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Thanakon Thaweesuk นาย ธนากร ทวีสุข สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Phirawit Sriain ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Thitiphan Pimkeeree นางสาว ฐิติพันธุ์ พิมคีรี สระแก้ว (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss SUJINAN​ BOONPRASERT นางสาว สุจินันท์ บุญประเสริฐ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Mana Taruerak นาย มานะ ท่าเรือรักษ์ ชัยภูมิ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Kulwanit Thorarit นางสาว กุลวณิชย์ ธรฤทธิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Hataitip Feemuechang น.ส. หทัยทิพย์ ฝีมือช่าง กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Fares Chaeleng นาย ฟาเรส แชเล็ง นราธิวาส (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น