Public Profile

Cross Country: 3900010
ชือ ภาษาไทยนาย ภคิน เล็กอุทัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Phakhin Lekuthai
ชื่อเล่นโชกุน ( SK0028 )
ปีเกิด20 (2003)
จังหวัดที่สังกัดสุโขทัย (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT233.667
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2018 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F ชาย รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 5   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 234.133 10000
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 233.667 10000
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-09-01 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 Mt.Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2017-12-22 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 Higashikawa, Japan Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
2020-08-27 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร