Public Profile

Cross Country: 3900010
เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย ภคิน เล็กอุทัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Phakhin Lekuthai
ชื่อเล่นโชกุน ( SK0028 )
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดสุโขทัย (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2018-10-28 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) Roller Ski Mass Start C
10000 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2    00:40:47.781
2018-10-27 Roller Ski Interval Start F
10000 M
รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ ลำดับที่ 2    00:40:52.444
2018-10-27 Roller Ski Interval Start C
10000 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2    00:40:52.444
2018-10-27 Roller Ski Interval Start F
10000 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 5    00:40:52.444
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2019-09-01 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 Mt.Buller, Australia #7 Ski Alpine - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2017-12-22 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 Higashikawa, Japan Ski Alpine - Bootcamp เสร็จสิ้น
2020-08-27 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination