Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยด.ต. อนุสรณ์ บุสดี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee
ชื่อเล่น
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดอุดรธานี (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2023-08-13 โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1 ลงทะเบียนสำเร็จ
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2024-03-23 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ Team Official
2023-08-15 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี Team Official
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ Team Official
2023-03-25 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ Team Official
Physical Examination