โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2023-08-13 - 2023-08-16
Roller ski instructor Level 1 2023
จังหวัดกาญจนบุรี Tony
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

จังหวัดกาญจนบุรี

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mrs. Jirawan Nakphin นาง จิราวรรณ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Acting Sub Lt. Weerawut Nakphin ว่าที่ ร.ต. วีระวุทธ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Piya Rattana นาย ปิยะ รัตนะ น่าน (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Sarawoot Chanchadkarn นาย สราวุฒิ เจนจัดการ จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Wimonpat Yaemchuenjit นาย วิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต ราชบุรี (ภาค 2) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Thitipong Sophonchalermnun นาย ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Nara Chotikapanich นางสาว นารา โชติกพนิช สมุทรสงคราม (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Mukda Nilchawee นางสาว มุกดา นิลฉวี ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Surapon Panchom นาย สุรพล ปั้นโฉม สตูล (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Palangwat Choochood นาย พลังวัชร์ ชูชด กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Metawee Jaisamut นาง เมธาวี ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Sirikun Suwanmacho นางสาว ศิริกุล สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Manon Wichitkarn นาย มานนท์ วิชิตการ ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Piyapat Anantapun นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Teeranat Srisupasan นาย ธีรนาท ศรีศุภสันต์ นครสวรรค์ (ภาค 2) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Jakkaphant Tempoo นาย จักรพันธุ์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Saowapha Iewchai นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Islamee Wani นาย อิสลามี วานิ นนทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Chatchawan Kongjang นาย ชัชวาล คงแจ้ง ระยอง (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Tanawat Thechanun นาย ธนวัฒน์ เตชนันท์ น่าน (ภาค 5) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Thaewa Deejai นาย เทวา ดีใจ กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mrs. Kerran Kaewyongkod นาง เกอร์หร่าน แก้วยงกฎ นครราชสีมา (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Nattipron Pansawat นาย นัฐติพร ปานสวัสดิ์ อุดรธานี (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Supap Petraunthong นาย สุภาพ เพ็ชรเรือนทอง กระบี่ (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Korawik Akkarawongpanich นาย กรวิก อัครวงศ์พาณิชย์ จันทบุรี (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Satit Khobkham นาย สาธิต ขอบขำ กรุงเทพฯ (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Ladawan Jitwattanaarree นางสาว ลดาวัลย์ จิตต์วัฒนาอารีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. ThanaThat Tongpradit นาย ธนทัต ทองประดิษฐ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Phaitoon Veansin นาย ไพฑูรย์ เวียรศิลป์ ฉะเชิงเทรา (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Attaphol Janpho นาย อรรถพล จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) ลงทะเบียนสำเร็จ
Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) ลงทะเบียนสำเร็จ
Miss Pratuang Yencham นางสาว ประเทือง เย็นฉ่ำ ตราด (ภาค 1) ลงทะเบียนสำเร็จ