กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 10 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 12 คน
สมุทรสงคราม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
ขอนแก่น 6 คน
นครพนม 3 คน
บึงกาฬ 4 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 19 คน
อุดรธานี 13 คน
อุบลราชธานี 14 คน
รวมทั้งสิ้น 62 คน
กระบี่ 14 คน
ชุมพร 20 คน
สงขลา 4 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
น่าน 10 คน
เชียงใหม่ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 25 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 187 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
2 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
3 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
4 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
5 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
6 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
7 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
8 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
9 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
10 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
11 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
12 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
13 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
14 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
15 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
16 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
17 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
18 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
19 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
20 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
21 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) Ok
22 Master Thanawit Tonggern ด.ช. ธนวิชญ์ โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
23 Master Methee Netsakunnee ด.ช. เมธี เนตรสกุลณีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
24 Miss Chawanporn Songsroem ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
25 Miss Thanaporn Tonggern ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2009) Ok
26 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
27 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
28 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
29 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
30 Master Chaiyapat Sangsurin ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
31 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
32 Master Pechpisut Sirisuphak ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค บึงกาฬ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
33 Master Suphakit Chompoobut ด.ช. ศุภกิจ ชมภูบุตร บึงกาฬ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
34 Miss Pemakorn Parat ด.ญ. เปมากร พาราษฎร์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 12 (2012) Ok
35 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
36 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
37 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
38 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
39 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
40 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
41 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
42 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
43 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
44 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
45 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
46 Master Chawakorn Awikunprasert ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 10 (2014) Ok
47 Master Piyawat Taweekot ด.ช. ปิยะวัฒน์ ทวีโคตร นครพนม (ภาค 3) 10 (2014) Ok
48 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
49 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
50 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
51 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
52 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
53 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
54 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
55 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
56 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
57 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
58 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
59 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
60 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
61 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
62 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
63 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
64 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
65 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
66 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
67 Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
68 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
69 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
70 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
71 Mr. Thanakon PHIOKHAM นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
72 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
73 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
74 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
75 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
76 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
77 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
78 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
79 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 10 (2014) Ok
80 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
81 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
82 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
83 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
84 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
85 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
86 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
87 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
88 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
89 Miss Kritsana Kenketkon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
90 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
91 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
92 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
93 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
94 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 13 (2011) Ok
95 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
96 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 19 (2005) Ok
97 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 12 (2012) Ok
98 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
99 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
100 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
101 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
102 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
103 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
104 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
105 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
106 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
107 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
108 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
109 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
110 Miss Mesa Phonarchip ด.ญ. เมษา พลอาชีพ ราชบุรี (ภาค 2) 13 (2011) Ok
111 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
112 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
113 Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
114 Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
115 Master Thirat Phujakphet ด.ช. ธีรัช ภูจักรเพชร เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
116 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
117 Mr. Ronnakrit Wongkongkaew นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
118 Miss Piyanuch Rattana นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
119 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
120 Miss Wraree Sommana ด.ญ. วราลี สมนา น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
121 Miss Sananthinee Khamwai นางสาว ศานันทิณี คำไหว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
122 Miss Siraprapa Wongkom นางสาว ศิรประภา วงค์คม น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
123 Mr. Nattanan Manosaen นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
124 Miss Thawanrat Srithanaphuwat นางสาว ธวัลรัตน์ ศรีธนะภูวัชร์ น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
125 Mr. Teeraphat Kinbuakhaw นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
126 Miss Paphada Duangsang ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
127 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
128 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
129 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
130 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
131 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
132 Miss Kanjana Waiyakham นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
133 Miss Kulthida Auiphakho นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
134 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
135 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
136 Mr. Pakhathon Manorom นาย ภัคธร มะโนรมย์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
137 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
138 Miss Chonpitcha Bussadee ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
139 Master Wirachon Sripanya ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
140 Mr. Natthawut Bansri นาย ณัฐวุฒิ บาลศรี อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
141 Miss Kamollak Thammasiri ด.ญ. กมลลักษณ์ ธรรมศิริ อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
142 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
143 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
144 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 11 (2013) Ok
145 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
146 Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
147 Miss Phichamoy Phanus ด.ญ. พิชามญชุ์ พนัส สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
148 Miss Supapitkarn Chuaybamrung นางสาว ศุภาพิชญ์กานต์ ช่วยบำรุง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
149 Miss Namaing Thaisapy นางสาว น้ำอิง ไทรทรัพย์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
150 Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฎฐนันท์ อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
151 Master Punnaphat Wattanamahachot ด.ช. ปุณณพัฒน์ วัฒนมหาโชติ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10 (2014) Ok
152 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
153 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
154 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
155 Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
156 Master Khachonsak Phonchot ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ ชุมพร (ภาค 4) 15 (2009) Ok
157 Miss Phakanan Kussayopsuwan ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
158 Miss Sirirak Tangprayun ด.ญ. สิริรัก เต็งประยูร ชุมพร (ภาค 4) 15 (2009) Ok
159 Miss Nannapat Tengprayun ด.ญ. นันท์นภัส เต็งประยูร ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
160 Master Thammarat Phengchan ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
161 Miss Pennapa Singpanya ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
162 Miss Supatsara Chanoi ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
163 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม นครสวรรค์ (ภาค 2) 15 (2009) Ok
164 Master Jakkaphat Angthong ด.ช. จักรภัทร อ่างทอง นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
165 Master Pataphi Inprasit ด.ช. ปฐพี อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
166 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
167 Miss Nara Inprasit ด.ญ. นารา อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 10 (2014) Ok
168 Miss Natthida Siphuttha ด.ญ. นัฐธิดา ศรีพุทธา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
169 Miss Pornwarai Wichaporn นางสาว พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) 17 (2007) Ok
170 Miss Kanokwan Phoojampa ด.ญ. กนกวรรณ ภูจำปา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
171 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
172 Master Weeranan Somaumchan ด.ช. วีระนันท์ สมอุ่มจารย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
173 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
174 Master Tharathep Bunmana ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
175 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
176 Master Thanaphat Sirichai ด.ช. ธนพัต ศิริชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 14 (2010) Ok
177 Master Aekkarat Singsri ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) 12 (2012) Ok
178 Mr. Nalinthon Yindeemak นาย นรินธร ยินดีมาก สตูล (ภาค 4) 19 (2005) Ok
179 Miss Chutikarn Aemkosa ด.ญ. ชุติกาญจน์ เอมโกษา ราชบุรี (ภาค 2) 12 (2012) Ok
180 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
181 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
182 Miss Pennapa Worachina ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
183 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
184 Miss Wanisa Janthachalee ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
185 Mr. Worapol Jaikeaw นาย วรพล ใจแก้ว อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
186 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 16 (2008) Ok
187 Master Saharat Chaiyarit ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต ตราด (ภาค 1) 17 (2007) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Age 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Total 8 คน 12 คน 32 คน 20 คน 21 คน 7 คน 32 คน 23 คน 16 คน 12 คน 4 คน
Men 5 คน 8 คน 13 คน 7 คน 12 คน 3 คน 18 คน 13 คน 10 คน 9 คน 2 คน
Ladies 3 คน 4 คน 19 คน 13 คน 9 คน 4 คน 14 คน 10 คน 6 คน 3 คน 2 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Race Officer
2 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
4 Mr. Pattana Chaichana นาย พัฒนา ชัยชนะ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
5 Mr. Aitthiphat Ok-Phin นาย อิทธิพัทธ์ อกปิ่น นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
6 Miss Nantagarn Jansuta นางสาว นันทกาญจน์ จันสุตะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
7 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
8 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
9 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
10 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) Team Official
11 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
12 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
13 Mr. Thredthai Suksakul นาย เทอดไท สุขสกุล กระบี่ (ภาค 4) Team Official
14 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
15 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
16 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
17 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
18 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
19 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
20 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
21 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
22 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
23 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Race Officer
24 Miss Phouangpecth Choksapthawee นางสาว พวงเพชร โชคทรัพย์ทวี อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
25 Acting Sub Lt. Tanakorn Somtua ว่าที่ ร.ต. ธนากร สมตัว อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
26 Mr. Paramin Choorat นาย ปรมินทร์ ชูรัตน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
27 Mr. Bundit Thongkham นาย บันฑิต ทองคำ น่าน (ภาค 5) Team Official
28 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
29 Mr. Ekachai Tangphetsakkul นาย เอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล น่าน (ภาค 5) Team Official
30 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
31 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
32 Mr. Pattawee Lekpear นาย ปฐวี เล็กเปีย ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
33 Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
34 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
35 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
36 Miss Nara Chotikapanich นางสาว นารา โชติกพนิช สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
37 Mr. Asawin Khongphetsak นาย อัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
38 Mr. Chonlathit Chanbaen นาย ชลทิศ จันทร์แบน บึงกาฬ (ภาค 3) Team Official
39 Miss Siriwimon Salajun นางสาว สิริวิมล ศาลาจันทร์ นครพนม (ภาค 3) Team Official
40 Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) Team Official
41 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
42 Mrs. Varanporn Wiriyapanya นาง วรันต์ภรณ์ วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) Team Official
43 Mrs. Metawee Jaisamut นาง เมธาวี ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) Team Official
จำนวน official ทั้งหมด 43 คน