กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 10 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 12 คน
สมุทรสงคราม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
ขอนแก่น 6 คน
นครพนม 3 คน
บึงกาฬ 4 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 19 คน
อุดรธานี 13 คน
อุบลราชธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 63 คน
กระบี่ 14 คน
ชุมพร 21 คน
สงขลา 5 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 57 คน
น่าน 12 คน
เชียงใหม่ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 27 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 192 คน
No. Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
2 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2011) Ok
3 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
4 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) Ok
5 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
6 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
7 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
8 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2005) Ok
9 Miss Satarassamee Thongpan ด.ญ. ศตรัศมี ทองปาน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
10 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
11 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
12 Master Noraphat Wiriyapanya ด.ช. นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) 15 (2008) Ok
13 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
14 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 14 (2009) Ok
15 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2012) Ok
16 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
17 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) 13 (2010) Ok
18 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
19 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 15 (2008) Ok
20 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 17 (2006) Ok
21 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
22 Master Thanawit Tonggern ด.ช. ธนวิชญ์ โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
23 Master Methee Netsakunnee ด.ช. เมธี เนตรสกุลณีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
24 Miss Chawanporn Songsroem ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
25 Miss Thanaporn Tonggern ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
26 Miss Kanokwan Jimlim ด.ญ. กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2008) Ok
27 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 16 (2007) Ok
28 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
29 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
30 Master Chaiyapat Sangsurin ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 12 (2011) Ok
31 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) 18 (2005) Ok
32 Master Pechpisut Sirisuphak ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค บึงกาฬ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
33 Master Suphakit Chompoobut ด.ช. ศุภกิจ ชมภูบุตร บึงกาฬ (ภาค 3) 14 (2009) Ok
34 Miss Pemakorn Parat ด.ญ. เปมากร พาราษฎร์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 11 (2012) Ok
35 master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
36 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
37 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10 (2013) รอยืนยัน 2 รายการ
38 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
39 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
40 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2011) รอยืนยัน 2 รายการ
41 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) รอยืนยัน 2 รายการ
42 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
43 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2011) รอยืนยัน 2 รายการ
44 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 2 รายการ
45 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2006) รอยืนยัน 2 รายการ
46 Master Chawakorn Awikunprasert ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
47 Master Piyawat Taweekot ด.ช. ปิยะวัฒน์ ทวีโคตร นครพนม (ภาค 3) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
48 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) 9 (2014) รอยืนยัน 2 รายการ
49 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 9 (2014) รอยืนยัน 2 รายการ
50 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
51 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
52 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
53 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
54 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) Ok
55 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
56 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
57 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 2 รายการ
58 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 2 รายการ
59 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 2 รายการ
60 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 2 รายการ
61 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
62 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 14 (2009) Ok
63 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
64 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 14 (2009) Ok
65 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
66 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
67 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
68 Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2011) Ok
69 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
70 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
71 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
72 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
73 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
74 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
75 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
76 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
77 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
78 Miss Waraporn Khamkhian ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
79 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
80 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
81 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
82 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
83 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
84 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
85 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
86 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
87 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
88 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 8 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
89 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
90 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
91 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
92 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 8 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
93 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
94 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
95 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
96 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
97 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
98 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
99 master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
100 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
101 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
102 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
103 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
104 Miss KRITTIYA PAPATCHAISOPON ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2010) รอยืนยัน 1 รายการ
105 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
106 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
107 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
108 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
109 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
110 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
111 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 13 (2010) Ok
112 Miss Mesa Phonarchip ด.ญ. เมษา พลอาชีพ ราชบุรี (ภาค 2) 12 (2011) Ok
113 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2009) Ok
114 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
115 Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
116 Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
117 Master Thirat Phujakphet ด.ช. ธีรัช ภูจักรเพชร เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
118 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
119 Mr. Ronnakrit Wongkongkaew นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) 17 (2006) Ok
120 Miss Nantida Chaiprapan นางสาว นันทิดา ชัยประพันธ์ น่าน (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
121 Miss Piyanuch Rattana ด.ญ. ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
122 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
123 Miss Wraree Sommana ด.ญ. วราลี สมนา น่าน (ภาค 5) 15 (2008) Ok
124 Miss Wilasini Thanaduang นางสาว วิลาสินี ทะนะด้วง น่าน (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
125 Miss Sananthinee Khamwai นางสาว ศานันทิณี คำไหว น่าน (ภาค 5) 16 (2007) Ok
126 Miss Siraprapa Wongkom นางสาว ศิรประภา วงค์คม น่าน (ภาค 5) 16 (2007) Ok
127 Mr. Nattanan Manosaen นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน น่าน (ภาค 5) 17 (2006) Ok
128 Miss Thawanrat Srithanaphuwat นางสาว ธวัลรัตน์ ศรีธนะภูวัชร์ น่าน (ภาค 5) 16 (2007) Ok
129 Mr. Teeraphat Kinbuakhaw นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว น่าน (ภาค 5) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
130 Miss Paphada Duangsang ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2009) รอยืนยัน 2 รายการ
131 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 2 รายการ
132 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 2 รายการ
133 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
134 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2011) Ok
135 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
136 Miss Kanjana Waiyakham นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
137 Miss Kulthida Auiphakho นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
138 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
139 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
140 Mr. Pakhathon Manorom นาย ภัคธร มะโนรมย์ อุดรธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
141 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
142 Miss Chonpitcha Bussadee ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 9 (2014) Ok
143 Master Wirachon Sripanya ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา อุดรธานี (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
144 Mr. Natthawut Bansri นาย ณัฐวุฒิ บาลศรี อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2006) Ok
145 Miss Kamollak Thammasiri ด.ญ. กมลลักษณ์ ธรรมศิริ อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2011) Ok
146 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
147 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
148 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
149 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
150 Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
151 Miss Phichamoy Phanus ด.ญ. พิชามญชุ์ พนัส สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
152 Miss Supapitkarn Chuaybamrung นางสาว ศุภาพิชญ์กานต์ ช่วยบำรุง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) Ok
153 Miss Namaing Thaisapy นางสาว น้ำอิง ไทรทรัพย์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2007) Ok
154 Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฎฐนันท์ อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 8 (2015) Ok
155 Master Punnaphat Chotuek ด.ช. ปุณณพัฒน์ โชตึก ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2014) Ok
156 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 10 (2013) รอยืนยัน 1 รายการ
157 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
158 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
159 Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
160 Master Khachonsak Phonchot ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
161 Master Nopphakhun Thaichompho ด.ช. นพคุณ ไทรชมภู ชุมพร (ภาค 4) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
162 Miss Phakanan Kussayopsuwan ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
163 Miss Sirirak Tangprayun ด.ญ. สิริรัก เต็งประยูร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
164 Miss Nannapat Tengprayun ด.ญ. นันท์นภัส เต็งประยูร ชุมพร (ภาค 4) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
165 Master Thammarat Phengchan ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
166 Miss Pennapa Singpanya ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
167 Miss Supatsara Chanoi ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2008) Ok
168 Master Aonahapom Boonaran ด.ช. อุณหภูมิ บุญอรัญ อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
169 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม นครสวรรค์ (ภาค 2) 14 (2009) Ok
170 Master Jakkaphat Angthong ด.ช. จักรภัทร อ่างทอง นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
171 Master Pataphi Inprasit ด.ช. ปฐพี อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
172 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
173 Miss Nara Inprasit ด.ญ. นารา อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
174 Miss Natthida Siphuttha ด.ญ. นัฐธิดา ศรีพุทธา นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
175 Miss Pornwarai Wichaporn ด.ญ. พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) 16 (2007) Ok
176 Miss Kanokwan Phoojampa ด.ญ. กนกวรรณ ภูจำปา นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2011) รอยืนยัน 1 รายการ
177 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 8 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
178 Master Weeranan Somaumchan ด.ช. วีระนันท์ สมอุ่มจารย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
179 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2011) Ok
180 Master Tharathep Bunmana ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
181 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2012) Ok
182 Master Thanaphat Sirichai ด.ช. ธนพัต ศิริชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2010) Ok
183 Master Aekkarat Singsri ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) 11 (2012) รอยืนยัน 1 รายการ
184 Mr. Nalinthon Yindeemak นาย นรินธร ยินดีมาก สตูล (ภาค 4) 18 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
185 Miss Chutikarn Aemkosa ด.ญ. ชุติกาญจน์ เอมโกษา ราชบุรี (ภาค 2) 11 (2012) Ok
186 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2009) Ok
187 Miss Pennapa Worachina ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 2 รายการ
188 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) รอยืนยัน 1 รายการ
189 Miss Wanisa Janthachalee ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2008) รอยืนยัน 2 รายการ
190 Mr. Worapol Jaikeaw นาย วรพล ใจแก้ว อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2007) Ok
191 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 15 (2008) รอยืนยัน 1 รายการ
192 Master Saharat Chaiyarit ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต ตราด (ภาค 1) 16 (2007) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Array คน 8 คน 12 คน 34 คน 20 คน 24 คน 7 คน 31 คน 24 คน 16 คน 12 คน 4 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Race Officer
2 Mrs. Sarinee Pirunrat นาง สาริณี พิรุณรัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
4 Mr. Pattana Chaichana นาย พัฒนา ชัยชนะ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
5 Mr. Aitthiphat Ok-Phin นาย อิทธิพัทธ์ อกปิ่น นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
6 Miss Nantagarn Jansuta นางสาว นันทกาญจน์ จันสุตะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
7 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
8 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
9 Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) Team Official
10 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) Team Official
11 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
12 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
13 Mr. Thredthai Suksakul นาย เทอดไท สุขสกุล กระบี่ (ภาค 4) Team Official
14 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
15 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
16 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
17 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
18 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
19 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
20 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
21 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
22 Mr. Taratip Chatawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of competition
23 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Race Officer
24 Miss Phouangpecth Choksapthawee นางสาว พวงเพชร โชคทรัพย์ทวี อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
25 Acting Sub Lt. Tanakorn Somtua ว่าที่ ร.ต. ธนากร สมตัว อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
26 Mr. Paramin Choorat นาย ปรมินทร์ ชูรัตน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
27 Mr. Bundit Thongkham นาย บันฑิต ทองคำ น่าน (ภาค 5) Team Official
28 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
29 Mr. Ekachai Tangphetsakkul นาย เอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล น่าน (ภาค 5) Team Official
30 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
31 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
32 Mr. Pattawee Lekpear นาย ปฐวี เล็กเปีย ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
33 Mr. Pietro Campeol อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
34 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
35 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
36 Miss Nara Chotikapanich นางสาว นารา โชติกพนิช สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
37 Mr. Asawin Khongphetsak นาย อัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
38 Mr. Chonlathit Chanbaen นาย ชลทิศ จันทร์แบน บึงกาฬ (ภาค 3) Team Official
39 Miss Siriwimon Salajun นางสาว สิริวิมล ศาลาจันทร์ นครพนม (ภาค 3) Team Official
40 Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) Team Official
41 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
42 Mrs. Varanporn Wiriyapanya นาง วรันต์ภรณ์ วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) Team Official
43 Mrs. Metawee Jaisamut นาง เมธาวี ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) Team Official
จำนวน official ทั้งหมด 43 คน