Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Natthaputh Chombhucotra
ชื่อเล่น
ปีเกิด13 (2009)
จังหวัดที่สังกัดกรุงเทพฯ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
3590 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3237 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3236 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3235 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2115 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 8   
2057 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 15   
1608 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 11   
1598 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 8   
1348 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย U12 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
1164 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 7   
766 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 7   
765 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 8   
685 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
663 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
662 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
634 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร