โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(142) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:50:00
Name Name English Province Qualify time Rank
ด.ช. ทนุธรรม จงทอง Master Thanutham Chongthong ชุมพร (ภาค 4) 00:00:18.134 1
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ master Rattanaphon Bamrungrat ชุมพร (ภาค 4) 00:00:18.754 2
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร Master Dachathon Tapnimit ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.307 3
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ master Kongphob Musuka ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.770 4
ด.ช. วีระพล สร้อยสน Master Wiraphon Sroison ชุมพร (ภาค 4) 00:00:19.525 5
ด.ช. ณภัทร จาตูม master napat jatoom สมุทรปราการ (ภาค 1) 00:00:20.085 6
ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร Master Natthaputh Chombhucotra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:22.371 7
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ master Pamutip seanakan บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:00:22.792 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
Final B

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. ทนุธรรม จงทอง
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. ณภัทร จาตูม
สมุทรปราการ (ภาค 1)

ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ
ชุมพร (ภาค 4)
vs
ด.ช. วีระพล สร้อยสน
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)