ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
สถานที่จัดงานนครสวรรค์ Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
363 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-25 09:00:00 19 Result
364 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men 2023-03-25 09:20:00 25 Result
365 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-25 10:00:00 23 Result
366 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men 2023-03-25 10:50:00 24 Result
389 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-27 09:00:00 11 Result
390 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men 2023-03-27 09:20:00 14 Result
391 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-27 10:00:00 17 Result
392 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game ชาย Men 2023-03-27 10:50:00 13 Result
367 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 08:00:00 20 Result
368 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game ชาย Men 2023-03-26 08:00:00 27 Result
369 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 08:40:00 24 Result
370 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game ชาย Men 2023-03-26 08:40:00 23 Result
371 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 08:00:00 8 Result
372 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men 2023-03-26 08:00:00 8 Result
373 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 08:40:00 8 Result
374 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men 2023-03-26 08:40:00 8 Result
387 Roller Ski - Team Relay C U12 National Game ผสม Mix 2023-03-24 13:00:00 34 Result
388 Roller Ski - Team Relay C U20 National Game ผสม Mix 2023-03-24 14:00:00 32 Result
375 Roller Ski - Sprint F Qualification U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 13:00:00 9 Result
376 Roller Ski - Sprint F Qualification U12 National Game ชาย Men 2023-03-26 13:00:00 21 Result
377 Roller Ski - Sprint F Qualification U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 13:20:00 18 Result
378 Roller Ski - Sprint F Qualification U20 National Game ชาย Men 2023-03-26 13:20:00 18 Result
379 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 13:00:00 4 Result
380 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game ชาย Men 2023-03-26 13:00:00 8 Result
381 Roller Ski - Sprint F Final U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-26 13:20:00 8 Result
382 Roller Ski - Sprint F Final U20 National Game ชาย Men 2023-03-26 13:20:00 8 Result
383 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game หญิง Ladies 2023-03-24 09:00:00 12 Result
384 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game ชาย Men 2023-03-24 09:40:00 24 Result
385 Roller Ski - Team Sprint F U20 National Game หญิง Ladies 2023-03-24 11:00:00 14 Result
386 Roller Ski - Team Sprint F U20 National Game ชาย Men 2023-03-24 11:40:00 16 Result
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช
U12 National Game
YoB: 2011 - 2017
U20 กยหช
U20 National Game
YoB: 2003 - 2010
Interval Start C Ladies 19 OK 23 OK
Interval Start C Men 25 OK 24 OK
Sprint C Qualification Ladies 20 OK 24 OK
Sprint C Qualification Men 27 OK 23 OK
Sprint C Final Ladies 8 OK 8 OK
Sprint C Final Men 8 OK 8 OK
Sprint F Qualification Ladies 9 OK 18 OK
Sprint F Qualification Men 21 OK 18 OK
Sprint F Final Ladies 4 OK 8 OK
Sprint F Final Men 8 OK 8 OK
Team Sprint F Ladies 12 OK 14 OK
Team Sprint F Men 24 OK 16 OK
Team Relay C Mix 34 OK 32 OK
Mass Start C Ladies 11 OK 17 OK
Mass Start C Men 14 OK 13 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ศรีสะเกษ 8 4 2
2 ชุมพร 5 2 3
3 เชียงใหม่ 4 5 2
4 กระบี่ 3 4 3
5 สุราษฎร์ธานี 1 7 2
6 ระยอง 1 0 2
7 อุดรธานี 0 0 0
8 น่าน 0 0 0
9 นนทบุรี 0 0 0
10 ขอนแก่น 0 0 0
11 ตราด 0 0 0
12 สตูล 0 0 0
13 นครสวรรค์ 0 0 0
14 สงขลา 0 0 0
15 นครพนม 0 0 0
16 บุรีรัมย์ 0 0 0
17 อุบลราชธานี 0 0 0
18 ราชบุรี 0 0 0
19 สมุทรสงคราม 0 0 0
20 กรุงเทพฯ 0 0 0
21 บึงกาฬ 0 0 0
รวม Total 22 เหรียญทอง Gold 22 เหรียญเงิน Silver 14 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 11 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นันท์นภัส เต็งประยูร 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game ชาย Men ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 10 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U20 National Game หญิง Ladies ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U20 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Relay C U12 National Game ผสม Mix ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 11 (2012) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-03-24 Roller Ski - Team Relay C U20 National Game ผสม Mix นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 11 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 10 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. นวพล บุญสม 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Qualification U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Qualification U12 National Game ชาย Men ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Qualification U20 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Qualification U20 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U20 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U20 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game ชาย Men นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)