ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 38 Nakornsawan
สถานที่จัดงานนครสวรรค์ Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 10 คน
ตราด 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 12 คน
สมุทรสงคราม 5 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 6 คน
รวมทั้งสิ้น 14 คน
ขอนแก่น 6 คน
นครพนม 3 คน
บึงกาฬ 4 คน
บุรีรัมย์ 3 คน
ศรีสะเกษ 19 คน
อุดรธานี 13 คน
อุบลราชธานี 14 คน
รวมทั้งสิ้น 62 คน
กระบี่ 14 คน
ชุมพร 20 คน
สงขลา 4 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน
น่าน 10 คน
เชียงใหม่ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 25 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 187 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
383 Official result หญิง Ladies U12 National Game Team Sprint F 1100 x 2 Legs @ 3 Lap 12 | | Score | Result| 2023-03-24 09:00:00 1
384 Official result ชาย Men U12 National Game Team Sprint F 1100 x 2 Legs @ 3 Lap 24 | | Score | Result| 2023-03-24 09:40:00 2
385 Official result หญิง Ladies U18 National Game Team Sprint F 1400 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2023-03-24 11:00:00 3
386 Official result ชาย Men U18 National Game Team Sprint F 1400 x 2 Legs @ 3 Lap 16 | | Score | Result| 2023-03-24 11:40:00 4
387 Official result ผสม Mix U12 National Game Team Relay C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 34 | Score | Result| 2023-03-24 13:00:00 5
388 Official result ผสม Mix U18 National Game Team Relay C 4500 x 4 legs @ 1 Lap 32 | Score | Result| 2023-03-24 14:00:00 6
363 Official result หญิง Ladies U12 National Game Interval Start C 3750 19 | | Score | Result | 2023-03-25 09:00:00 7
364 Official result ชาย Men U12 National Game Interval Start C 4500 25 | | Score | Result | 2023-03-25 09:20:00 8
365 Official result หญิง Ladies U18 National Game Interval Start C 9000 23 | | Score | Result | 2023-03-25 10:00:00 9
366 Official result ชาย Men U18 National Game Interval Start C 13500 24 | | Score | Result | 2023-03-25 10:50:00 10
367 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Qualification 1100 20 | | Score | Result | 2023-03-26 08:00:00
368 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Qualification 1100 27 | | Score | Result | 2023-03-26 08:00:00
371 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Final 1100 8 Result 2023-03-26 08:00:00 11
372 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Final 1100 8 Result 2023-03-26 08:00:00 12
369 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Qualification 1500 24 | | Score | Result | 2023-03-26 08:40:00
370 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Qualification 1500 23 | | Score | Result | 2023-03-26 08:40:00
373 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Final 1500 8 Result 2023-03-26 08:40:00 13
374 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Final 1500 8 Result 2023-03-26 08:40:00 14
375 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint F Qualification 1100 9 | | Score | Result | 2023-03-26 13:00:00
376 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint F Qualification 1100 21 | | Score | Result | 2023-03-26 13:00:00
379 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint F Final 1100 4 Result 2023-03-26 13:00:00 15
380 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint F Final 1100 8 Result 2023-03-26 13:00:00 16
377 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint F Qualification 1500 18 | | Score | Result | 2023-03-26 13:20:00
378 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint F Qualification 1500 18 | | Score | Result | 2023-03-26 13:20:00
381 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint F Final 1500 8 Result 2023-03-26 13:20:00 17
382 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint F Final 1500 8 Result 2023-03-26 13:20:00 18
389 Official result หญิง Ladies U12 National Game Mass Start C 3600 11 | | Score | Result | 2023-03-27 09:00:00 19
390 Official result ชาย Men U12 National Game Mass Start C 3600 14 | | Score | Result | 2023-03-27 09:20:00 20
391 Official result หญิง Ladies U18 National Game Mass Start C 14500 17 | | Score | Result | 2023-03-27 10:00:00 21
392 Official result ชาย Men U18 National Game Mass Start C 18000 13 | | Score | Result | 2023-03-27 10:50:00 22
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช U12 National Game YoB: 2011 - 2017 U18 กยหช U18 National Game YoB: 2003 - 2010
Interval Start C Ladies 19 OK 23 OK
Interval Start C Men 25 OK 24 OK
Sprint C Qualification Ladies 20 OK 24 OK
Sprint C Qualification Men 27 OK 23 OK
Sprint C Final Ladies 8 OK 8 OK
Sprint C Final Men 8 OK 8 OK
Sprint F Qualification Ladies 9 OK 18 OK
Sprint F Qualification Men 21 OK 18 OK
Sprint F Final Ladies 4 OK 8 OK
Sprint F Final Men 8 OK 8 OK
Team Sprint F Ladies 12 OK 14 OK
Team Sprint F Men 24 OK 16 OK
Team Relay C Mix 34 OK 32 OK
Mass Start C Ladies 11 OK 17 OK
Mass Start C Men 14 OK 13 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ศรีสะเกษ 8 4 3 40 12 3 55
2 ชุมพร 5 2 10 25 6 10 41
3 เชียงใหม่ 4 5 5 20 15 5 40
4 กระบี่ 3 4 6 15 12 6 33
5 สุราษฎร์ธานี 1 7 4 5 21 4 30
6 ระยอง 1 0 2 5 0 2 7
7 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0
7 น่าน 0 0 0 0 0 0 0
7 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0
7 ตราด 0 0 0 0 0 0 0
7 สตูล 0 0 0 0 0 0 0
7 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0
7 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
7 นครพนม 0 0 0 0 0 0 0
7 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0
7 อุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0
7 ราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0
7 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0
7 กรุงเทพฯ 0 0 0 0 0 0 0
7 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 22 เหรียญทอง Gold 22 เหรียญเงิน Silver 30 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 11 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 8 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. นันท์นภัส เต็งประยูร 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game ชาย Men ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 10 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย 15 (2008) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U18 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-24 Roller Ski - Team Relay C U12 National Game ผสม Mix ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 10 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ 11 (2012) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 10 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-03-24 Roller Ski - Team Relay C U18 National Game ผสม Mix นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 11 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 10 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game ชาย Men ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. นวพล บุญสม 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 9 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 13 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา 14 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final U18 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธนกร ผิวขำ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 12 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 12 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 12 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 17 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-03-27 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game ชาย Men นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 18 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)