กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(371) Roller Ski - Sprint C Final 1100 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-26 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร Miss Natjareeya Yasamad 1 ลำพูน (ภาค 5) 00:03:25.059 1
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง Miss Themmarin Buathong 3 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:58.208 2
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี Miss Srirat Nualsomsri 2 กระบี่ (ภาค 4) 00:03:57.164 3
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร Miss Warunada Tapnimit 4 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:02.840 3
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา Miss Phattarawadee Promraksa 5 กระบี่ (ภาค 4) 00:04:06.653 5
ด.ญ. อังคนา มีแสง Miss Oangkhana Meesaeng 6 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:04:09.660 6
ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง Miss Kamolchat Saegdaeng 7 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:04:23.071 7
ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ Miss Manassanan Aryupat 8 อุดรธานี (ภาค 3) 00:04:31.600 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01

ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02
Final A

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 12:01:48.852
vs
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 12:02:36.192
Final B

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 12:03:00.000
vs
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 12:03:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 11:27:20.518
vs
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 11:27:48.941

ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 11:30:46.231
vs
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 11:30:53.241
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 10:10:30.891
vs
BIB: 08 Time: 10:11:32.237
ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์
อุดรธานี (ภาค 3)

ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time: 10:20:07.725
vs
BIB: 04 Time: 10:19:56.996
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 10:17:02.208
vs
BIB: 06 Time: 10:17:12.042
ด.ญ. อังคนา มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 07 Time: 10:14:17.839
vs
BIB: 02 Time: 10:14:14.282
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)