กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(392) Roller Ski - Mass Start C 18000 Meter

ชาย U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-27 10:50:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 1 10:16:24.018 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) DNF1
2 2 10:16:24.018 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
3 3 10:16:24.018 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 4 10:16:24.018 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 5 10:16:24.018 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
6 6 10:16:24.018 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
7 7 10:16:24.018 Master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
8 8 10:16:24.018 Master Suphakit Chompoobut ด.ช. ศุภกิจ ชมภูบุตร บึงกาฬ (ภาค 3) DNF1
9 9 10:16:24.018 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
10 10 10:16:24.018 Mr. Ronnakrit Wongkongkaew นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
11 11 10:16:24.018 Master Khachonsak Phonchot ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
12 12 10:16:24.018 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
13 13 10:16:24.018 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) DNF1