รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 392
Roller Ski - Mass Start C 18000 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์


2023-03-25 - 2023-04-03
BIB Start Name Province Start Time Remark
1 1 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:16:24.018
2 2 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:16:24.018
3 3 นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:16:24.018
4 4 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 10:16:24.018
5 5 นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:16:24.018
6 6 นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:16:24.018
7 7 ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:16:24.018
8 8 ด.ช. ศุภกิจ ชมภูบุตร บึงกาฬ (ภาค 3) 10:16:24.018
9 9 ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:16:24.018
10 10 นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) 10:16:24.018
11 11 ด.ช. ขจรศักดิ์ ผลโชติ ชุมพร (ภาค 4) 10:16:24.018
12 12 ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:16:24.018
13 13 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 10:16:24.018