โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(387) Roller Ski - Team Relay C 3000 Meter

ผสม U12 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-24 13:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 00:00:00.000 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
1 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
1 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
1 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
1 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
1 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
8 Master Wirachon Sripanya ด.ช. วิรชน ศรีปัญญา อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
8 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
8 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
8 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
7 1 13:15:16.006 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 1 13:15:16.006 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 1 13:15:16.006 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
5 1 13:15:16.006 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
4 1 13:15:16.006 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 1 13:15:16.006 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 2 13:15:16.006 Miss Nichakan Phonlakan ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 2 13:15:16.006 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
3 2 13:15:16.006 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
4 2 13:15:16.006 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 2 13:15:16.006 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
7 2 13:15:16.006 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
7 3 13:15:16.006 Miss Thitiwon Jirangnimitsakun ด.ญ. ฐิติวรณ์ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 3 13:15:16.006 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 3 13:15:16.006 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
3 3 13:15:16.006 Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
2 3 13:15:16.006 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 3 13:15:16.006 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
7 4 13:15:16.006 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 4 13:15:16.006 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
3 4 13:15:16.006 Miss Natjareeya Yasamad ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
5 4 13:15:16.006 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
4 4 13:15:16.006 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 4 13:15:16.006 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น