โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(369) Roller Ski - Sprint C Qualification 1500 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-26 08:40:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
101 1 09:06:16.451 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
102 2 09:06:31.351 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
103 3 09:06:46.447 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
104 4 09:07:01.692 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
105 5 09:07:17.157 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
106 6 09:07:31.444 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
107 7 09:07:47.341 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
108 8 09:08:01.539 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
109 9 09:08:16.018 Miss Thanchanok Tempiam ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม ระยอง (ภาค 1) DNF1
110 10 09:08:31.403 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
111 11 09:08:47.142 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
112 12 09:09:01.712 Miss Wanisa Janthachalee ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
113 13 09:09:16.742 Miss Chawanporn Songsroem ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) เสร็จสิ้น
114 14 09:09:31.498 Miss Piyanuch Rattana ด.ญ. ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
115 15 09:09:46.945 Miss Paphada Duangsang ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
116 16 09:10:01.016 Miss Kulthida Auiphakho นางสาว กุลธิดา อุ้ยประโค อุดรธานี (ภาค 3) DNF1
117 17 09:10:16.030 Miss Namaing Thaisapy นางสาว น้ำอิง ไทรทรัพย์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNF1
118 18 09:10:31.609 Miss Pennapa Singpanya ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
119 19 09:10:47.172 Miss Pornwarai Wichaporn ด.ญ. พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
120 20 09:11:01.531 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
121 21 09:11:16.095 Miss Thanaporn Tonggern ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) DNF1
122 22 09:11:31.841 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
123 23 09:11:47.841 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
124 24 09:12:01.477 Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น