กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(373) Roller Ski - Sprint C Final 1500 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-26 08:40:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 1 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:24.247 1
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Miss Krittiya Papatchaisopon 2 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:04:42.127 2
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา Miss Benyapa Suchada 3 กระบี่ (ภาค 4) 00:04:51.108 3
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 3905018 Miss Phichayaporn Thipkesorn 4 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:04:59.593 3
ด.ญ. วริษา สายทอง 3905037 Miss Warisa Saithong 5 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:05:16.175 5
นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ 3905024 Miss Kritsana Kenketkon 6 ชุมพร (ภาค 4) 00:05:24.252 6
ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง Miss Paphada Duangsang 7 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:05:26.096 7
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม Miss Thipmontha Preeprem 8 ราชบุรี (ภาค 2) 00:05:32.652 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01

ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 04

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03
Final A

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 12:15:02.633
vs
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 12:15:27.077
Final B

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 12:17:00.000
vs
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 12:17:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 11:46:38.275
vs
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 11:47:00.508

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 11:48:21.409
vs
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 11:48:13.884
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 10:50:00.625
vs
BIB: 08 Time: 10:50:48.893
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)

ด.ญ. วริษา สายทอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 05 Time: 10:58:47.026
vs
BIB: 04 Time: 10:58:29.959
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 10:55:41.364
vs
BIB: 06 Time: 10:56:23.652
นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ญ. ปภาดา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 07 Time: 10:53:32.707
vs
BIB: 02 Time: 10:53:02.218
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)