กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(381) Roller Ski - Sprint F Final 1500 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-26 13:20:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee 1 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:03:58.144 1
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 3905036 Miss Kingkan Duangjumpa 2 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:04:15.517 2
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 3905023 Miss Siriwan Koedsin 3 อุดรธานี (ภาค 3) 00:04:22.119 3
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 3905020 Miss Khotchaporn Kanthain 4 ลำพูน (ภาค 5) 00:04:33.770 3
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot 5 กระบี่ (ภาค 4) 00:04:36.719 5
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 3905034 Miss Kanyawat Limsamutchaikul 6 ชลบุรี (ภาค 1) 00:04:43.389 6
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ Miss Phatcharapha Sangchan 7 ราชบุรี (ภาค 2) 00:04:56.317 7
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 3905035 Miss Kanokwan Jimlim 8 ราชบุรี (ภาค 2) 00:05:05.865 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01

นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 03

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04
Final A

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 15:26:59.440
vs
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02 Time: 15:27:19.781
Final B

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 15:28:00.000
vs
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 15:28:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 15:02:35.465
vs
นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 15:03:00.505

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 15:03:30.485
vs
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 02 Time: 15:03:23.886
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 14:25:27.722
vs
BIB: 08 Time: 14:26:13.641
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time: 14:28:57.920
vs
BIB: 04 Time: 14:28:53.998
นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 14:27:54.155
vs
BIB: 06 Time: 14:28:19.019
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล
ชลบุรี (ภาค 1)

ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 07 Time: 14:27:52.545
vs
BIB: 02 Time: 14:26:44.165
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)