กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(379) Roller Ski - Sprint F Final 1100 Meter

หญิง U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-26 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์
ระยอง (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ Miss Nutchanan Monyanont 1 ระยอง (ภาค 1) 00:03:17.604 1
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย Miss Thikamphon Ngoeichai 3 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:37.590 2
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน Miss Waraporn Khamkhian 2 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:32.732 3
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ Miss Nichakan Phonlakan 4 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:05.664 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: 01

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03

ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04

ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02
Final A

ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: 01 Time: 14:45:43.297
vs
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 14:45:55.314
Final B

ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 14:47:00.000
vs
ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 14:47:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: 01 Time: 14:03:35.324
vs
ด.ญ. ณิชกานต์ พลการ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 14:04:00.124

ด.ญ. วราภรณ์ ขำเขียน
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 14:05:05.957
vs
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 14:05:04.826