กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(366) Roller Ski - Interval Start C 13500 Meter

ชาย U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-25 10:50:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
131 1 11:11:30.333 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
132 2 11:12:00.333 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
133 3 11:12:30.380 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
134 4 11:13:00.356 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
135 5 11:13:30.343 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
136 6 11:14:00.360 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
137 7 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) DNS1
138 8 11:15:00.071 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
139 9 11:15:30.163 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) DNF1
140 10 11:16:00.618 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
141 11 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) DNS1
142 12 11:17:00.471 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
143 13 11:17:30.471 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
144 14 11:18:00.269 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNF1
145 15 11:18:31.001 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) DNF1
146 16 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) DNS1
147 17 11:19:30.235 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) DNF1
148 18 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ บึงกาฬ (ภาค 3) DNS1
149 19 Master Pechpisut Sirisuphak ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค บึงกาฬ (ภาค 3) DNS1
150 20 11:21:00.199 Mr. Teeraphat Kinbuakhaw นาย ธีรภัทร กลิ่นบัวขาว น่าน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
151 21 11:21:30.861 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
152 22 Mr. Pakhathon Manorom นาย ภัคธร มะโนรมย์ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
153 23 11:22:30.866 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม นครสวรรค์ (ภาค 2) DNF1
154 24 11:23:00.866 Master Saharat Chaiyarit ด.ช. สหรัฐ ฉัยริต ตราด (ภาค 1) DNF1