กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(384) Roller Ski - Team Sprint F 1100 Meter

ชาย U12 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-24 09:40:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
11 1 09:40:16.165 Master Tharathep Bunmana ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 1 09:40:16.165 Master Aekkarat Singsri ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) เสร็จสิ้น
15 1 09:40:16.165 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
14 1 09:40:16.165 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
10 1 09:40:16.165 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
16 1 09:40:16.165 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
13 1 09:40:16.165 Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
12 1 09:40:16.165 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
17 1 09:40:16.165 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
18 1 09:40:16.165 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
7 1 09:40:16.165 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
9 1 09:40:16.165 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
11 2 09:40:16.165 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) เสร็จสิ้น
15 2 09:40:16.165 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
14 2 09:40:16.165 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
10 2 09:40:16.165 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
16 2 09:40:16.165 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
13 2 09:40:16.165 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
12 2 09:40:16.165 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
2 2 09:40:16.165 Master Chawakorn Awikunprasert ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) เสร็จสิ้น
17 2 09:40:16.165 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
18 2 09:40:16.165 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
7 2 09:40:16.165 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
9 2 09:40:16.165 Master Pataphi Inprasit ด.ช. ปฐพี อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น