รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 384
Roller Ski - Team Sprint F 1100 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์


2023-03-25 - 2023-04-03
BIB Start Name Province Start Time Remark
11 1 ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 09:40:16.165
2 1 ด.ช. เอกราช สิงห์ศรี นครพนม (ภาค 3) 09:40:16.165
15 1 ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 09:40:16.165
14 1 ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:40:16.165
10 1 ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 09:40:16.165
16 1 ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 09:40:16.165
13 1 ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ลำพูน (ภาค 5) 09:40:16.165
12 1 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:40:16.165
17 1 ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:40:16.165
18 1 ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:40:16.165
7 1 ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 09:40:16.165
9 1 ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:40:16.165
11 2 ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 09:40:16.165
15 2 ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 09:40:16.165
14 2 ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 09:40:16.165
10 2 ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 09:40:16.165
16 2 ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 09:40:16.165
13 2 ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:40:16.165
12 2 ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:40:16.165
2 2 ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 09:40:16.165
17 2 ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:40:16.165
18 2 ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:40:16.165
7 2 ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 09:40:16.165
9 2 ด.ช. ปฐพี อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 09:40:16.165