กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(385) Roller Ski - Team Sprint F 1400 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-24 11:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 1 11:00:16.774 Miss Pennapa Worachina ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) DNF1
4 1 11:00:16.774 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
7 1 11:00:16.774 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
2 1 Miss Chawanporn Songsroem ด.ญ. ชวัลภร ส่งเสริม สมุทรสงคราม (ภาค 1) DNS1
6 1 11:00:16.774 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
3 1 11:00:16.774 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
5 1 11:00:16.774 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
1 2 11:00:16.774 Miss Wanisa Janthachalee ด.ญ. วรรณิสา จันทชาลี อุบลราชธานี (ภาค 3) DNF1
7 2 11:00:16.774 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
2 2 Miss Thanaporn Tonggern ด.ญ. ธนพร โตเงิน สมุทรสงคราม (ภาค 1) DNS1
6 2 11:00:16.774 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
3 2 11:00:16.774 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
4 2 11:00:16.774 Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
5 2 11:00:16.774 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น