โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(381) Roller Ski - Sprint F Final 1500 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-26 13:20:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
1 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
2 Miss Kingkan Duangjumpa ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
3 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
4 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
5 Miss Chonnikan S isomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
6 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
7 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
8 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น