กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(372) Roller Ski - Sprint C Final 1100 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2017
2023-03-26 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. นวพล บุญสม Master Navapol Boonsom 1 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:03:29.994 1
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan 3 กระบี่ (ภาค 4) 00:03:54.059 2
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา Master Pannathat Chitratta 2 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:43.919 3
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข Master Setawut Numcharoensuk 4 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:54.775 3
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี Master Natthawat Chusri 5 กระบี่ (ภาค 4) 00:03:55.135 5
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี Master Nattahphon Phuthawee 6 สงขลา (ภาค 4) 00:03:58.089 6
ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ Master Pakapong Chalermwat 7 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:03:59.041 7
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม Master Phubdin Sitthisom 8 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:04:00.445 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03

ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04

ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02
Final A

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 12:06:41.270
vs
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 12:06:50.709
Final B

ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 12:08:00.000
vs
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 12:08:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 11:33:58.928
vs
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 11:34:27.167

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 11:36:52.555
vs
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 11:37:11.331
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 10:28:50.517
vs
BIB: 08 Time: 10:29:17.647
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time: 00:06:00.894
vs
BIB: 04 Time: 10:38:08.075
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 10:34:50.265
vs
BIB: 06 Time: 10:35:52.417
ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี
สงขลา (ภาค 4)

ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 07 Time: 10:32:16.215
vs
BIB: 02 Time: 10:32:00.388
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา
ชุมพร (ภาค 4)