รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 365
Roller Ski - Interval Start C 9000 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์


2023-03-25 - 2023-04-03
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:15:31.262
102 2 นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10:16:01.262
103 3 ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 10:16:30.787
104 4 นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 10:17:00.918
105 5 นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 10:17:30.918
106 6 นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:18:01.429
107 7 นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 10:18:31.038
108 8 นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 10:19:00.712
109 9 นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 10:19:30.712
110 10 ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 10:20:00.783
111 11 ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 10:20:30.708
112 12 ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 10:21:00.736
113 13 นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10:21:30.990
114 14 นางสาว พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) 10:22:00.990
115 15 ด.ญ. วราลี สมนา น่าน (ภาค 5) 10:22:30.973
116 16 นางสาว ธวัลรัตน์ ศรีธนะภูวัชร์ น่าน (ภาค 5) 10:23:00.973
117 17 ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 10:23:30.258
118 18 นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 10:24:00.363
119 19 ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10:24:30.726
120 20 ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3)
121 21 นางสาว ศุภาพิชญ์กานต์ ช่วยบำรุง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
122 22 นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3)
123 23 นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 10:26:30.900