กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan Game
นครสวรรค์ Tony

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(365) Roller Ski - Interval Start C 9000 Meter

หญิง U18 National Game


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-25 10:00:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
101 1 10:15:31.262 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
102 2 10:16:01.262 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
103 3 10:16:30.787 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
104 4 10:17:00.918 Miss Phonchannan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
105 5 10:17:30.918 Miss Kritsana Kenkethon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
106 6 10:18:01.429 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
107 7 10:18:31.038 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
108 8 10:19:00.712 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
109 9 10:19:30.712 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
110 10 10:20:00.783 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
111 11 10:20:30.708 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
112 12 10:21:00.736 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
113 13 10:21:30.990 Miss Pakaporn Kussayopsuwan นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
114 14 10:22:00.990 Miss Pornwarai Wichaporn ด.ญ. พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
115 15 10:22:30.973 Miss Wraree Sommana ด.ญ. วราลี สมนา น่าน (ภาค 5) DNF1
116 16 10:23:00.973 Miss Thawanrat Srithanaphuwat นางสาว ธวัลรัตน์ ศรีธนะภูวัชร์ น่าน (ภาค 5) DNF1
117 17 10:23:30.258 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
118 18 10:24:00.363 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น
119 19 10:24:30.726 Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
120 20 Miss Supatsara Chanoi ด.ญ. สุภัสสรา ชาน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) DNS1
121 21 Miss Supapitkarn Chuaybamrung นางสาว ศุภาพิชญ์กานต์ ช่วยบำรุง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) DNS1
122 22 Miss Kanjana Waiyakham นางสาว กาญจนา ไวยคำ อุดรธานี (ภาค 3) DNS1
123 23 10:26:30.900 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น