โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน 2022-11-30 - 2022-12-01
Roller ski instructor 2022
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Tanaruk Sirinuw นาย ธนารักษ์ ศิริเนาว์ นครสวรรค์ (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Mr. Somchai Pantito นาย สมชาย ปัณฑิโต ยะลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Anak Wannaklang นาย อนรรฆ วรรณกลาง อ่างทอง (ภาค 2) เสร็จสิ้น
Miss Krittaya Supamit นางสาว กฤตยา ศุภมิตร กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Pattarawadee On-ekkasit นางสาว ภัทรวดี อ่อนเอกสิทธิ์ ตรัง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Thanakron Wayulakun นาย ธนกร วายุรกุล ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Dechawat Pasananont นาย เดชาวัต ปัสนานนท์ ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Siramol Deepudsa นางสาว ศิรามล ดีพุดซา ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Piyawut Mangkud นาย ปิยะวุฒิ มังคุด ชัยภูมิ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Acting Sub.Lt. Sirinan Tamok ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินันท์ ทาหมอก ยะลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Thanaree Wongchan นางสาว ธนารีย์ วงษ์จันทร์ ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Taksinan Kaewtippayanet นางสาว ทักษ์สินันท์ แก้วทิพยเนตร ชลบุรี (ภาค 1) เสร็จสิ้น