โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Ecuador 1 คน
Italy 1 คน
Malaysia 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
กรุงเทพฯ 14 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 2 คน
สมุทรปราการ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 10 คน
ยโสธร 5 คน
ศรีสะเกษ 7 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กระบี่ 9 คน
ชุมพร 33 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 44 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 109 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
2 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
3 Master Thanakon Lapthanawan ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
4 Mr. Phonathip Sunthonsuk นาย พลอธิป สุนทรสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
5 Mr. Supachai Bovorntanasakun นาย ศุภชัย บวรธนสกุล นนทบุรี (ภาค 1) 21 (2003) Ok
6 Miss Karen Chanloung น.ส. คาเรน จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 0 Ok
7 Mr. Mark Chanloung นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 0 Ok
8 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
9 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
10 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
11 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
12 Mr. Phanuwat kitkhuea นาย ภานุวัฒน์ กิจเครือ นนทบุรี (ภาค 1) 20 (2004) Ok
13 master phukij suebwongrung ด.ช. ภูกิจ สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
14 Miss Sunisa Techathiradet ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
15 Mr. Panuwat Ramphan ด.ช. ภาณุวัฒน์ รำพรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
16 master kittisak khwathichak ด.ช. กิตติศักดิ์ ขวาธิจักร สมุทรปราการ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
17 Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
18 Master Wiraphon Sroison ด.ช. วีระพล สร้อยสน ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
19 Miss Naramon Chongthong ด.ญ. นรมน จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
20 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
21 Master nattawut arslramatee ด.ช. ณัฐวุฒิ อาศิรเมธี สมุทรปราการ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
22 Mr. Chavanut Suwanimit นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
23 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
24 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
25 Miss chollada gnamlert ด.ญ. ชลลดา งามเลิศ สมุทรปราการ (ภาค 1) 19 (2005) Ok
26 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
27 Mr. pawarisorn thurmmaratsoonthon นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
28 Miss somnaree rukyindee นางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี สมุทรปราการ (ภาค 1) 21 (2003) Ok
29 Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
30 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
31 Miss Wanwisa Taenain ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
32 Mr. Yannaphat A-nantapan นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
33 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
34 Master Thanutham Chongthong ด.ช. ทนุธรรม จงทอง ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
35 Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
36 Master jipanu kaewseekao ด.ช. จิตรภาณุ แก้วสีขาว สมุทรปราการ (ภาค 1) 17 (2007) Ok
37 Miss Chinwara Ninnaowarat ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
38 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
39 master Yanavat Pecthnin ด.ช. ญาณวัฒน์ เพ็ชรนิล ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
40 Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
41 Miss Chomkwan Srimahaprom ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
42 Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
43 master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
44 Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 22 (2002) Ok
45 Miss Artitaya Thaenain น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ ระยอง (ภาค 1) 19 (2005) Ok
46 master Kongphob Musuka ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ ชุมพร (ภาค 4) 15 (2009) Ok
47 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
48 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
49 Miss Kanthida Chaemmee ด.ญ. กานต์ธิดา แช่มมี่ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
50 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
51 master napat jatoom ด.ช. ณภัทร จาตูม สมุทรปราการ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
52 Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
53 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
54 Mr Thiraphat Taratha นาย ธีรภัทร ตาระทา ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
55 Master Chonnabot Tonpakad ด.ช. ชนบท ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
56 Miss Chonradee Tonpakad ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
57 master Sorawit Pumchago ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
58 master Supphachai Gawut ด.ช. สุภชัย กาวุธ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
59 master Supphachai Totong ด.ช. ศุภกรณ์ โตทอง ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
60 Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
61 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
62 Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
63 master chantapat phona ด.ช. ฉันทพัฒน์ โพธิ์นา สมุทรปราการ (ภาค 1) 16 (2008) Ok
64 Miss Suphaphan Phosri ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
65 Miss arissara papolngarm ด.ญ. อริสรา พาพลงาม สมุทรปราการ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
66 Miss Napassanan Wongdamrongsak ด.ญ. นภัสนันท์ วงษ์ดำรงศักดิ์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
67 master Weerapath Srisodsai ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
68 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
69 master Kokphum Buntod ด.ช. กกภูมิ บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 19 (2005) Ok
70 Mr. klaus jungbluth rodriguez Mr. klaus jungbluth rodriguez Ecuador (ภาค Foreigner) 0 Ok
71 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
72 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
73 Miss khwanhathai piodphai ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย กระบี่ (ภาค 4) 20 (2004) Ok
74 Miss pinatthamat promkoed ด.ญ. พินัฐมาศ พรหมเกิด กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
75 Miss Phonnaphat Meneemai ด.ญ. พรนภัส มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 19 (2005) Ok
76 master Atichat Saranit ด.ช. อติชาต สารานิตย์ กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
77 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
78 Miss janjira Amprom ด.ญ. จันทร์จิรา อ่ำพรม กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
79 Miss Yamon Wongthai น.ส. ยมล วงศ์ไทย กระบี่ (ภาค 4) 21 (2003) Ok
80 Miss Oiluma Phengkukoon น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล นครนายก (ภาค 1) 20 (2004) Ok
81 master Wongsathon Amphonphong ด.ช. วงศธร อำพรพงษ์ กระบี่ (ภาค 4) 18 (2006) Ok
82 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
83 Mr. Sahassawat Authaipan นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 24 (2000) Ok
84 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
85 Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) 0 Ok
86 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
87 master Thanwa Sukata ด.ช. ธันวา สุขะตะ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
88 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
89 Miss Prapawee Ladlod ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
90 Mr. Wei Yan Tang Mr. Wei Yan Tang Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
91 Mr. Abram Mikael Mr. Mikael Abram Italy (ภาค Foreigner) 0 Ok
92 master Sutthiphong Pomdaeng ด.ช. สิทธิพงษ์ ป้อมแดง ประจวบคีรีขันธ์ (ภาค 2) 19 (2005) Ok
93 Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
94 Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
95 Miss Thitarat sonrit นางสาว ฐิตารัตน์ ศรฤทธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
96 Mr. Pattarakorn panusee นาย ภัทรกร ภานุษี บุรีรัมย์ (ภาค 3) 19 (2005) Ok
97 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
98 master Chatwong sawatram ด.ช. ชัชช์วงศ์ สวัสดิ์รัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
99 Miss Apatsara jankaew ด.ญ. อาภัสรา จันทร์เเก้ว บุรีรัมย์ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
100 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
101 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
102 master Supaktit thuaysirikul ด.ช. ศุภกฤต ทวยศิริกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
103 master Pamutip seanakan ด.ช. ภมุทิพย์ เสนาการ บุรีรัมย์ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
104 Miss Ketsadaphon Buntod น.ส. เกศฎาพร บุญทศ ยโสธร (ภาค 3) 23 (2001) Ok
105 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) 0 Ok
106 Mr. Boonchan Chanloung นาย บุญจันทร์ จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 0 Ok
107 master Phongsakon Srisuwan ด.ช. พงศกร ศรีสุวรรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
108 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) 0 Ok
109 Miss Chidapha Thawisuwan นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 19 (2005) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Age 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Total 2 คน 1 คน 1 คน 8 คน 8 คน 21 คน 10 คน 14 คน 7 คน 11 คน 8 คน 2 คน 2 คน 1 คน 1 คน
Men 1 คน คน 1 คน 5 คน 4 คน 11 คน 6 คน 8 คน 5 คน 10 คน 5 คน 1 คน 2 คน 1 คน 1 คน
Ladies 1 คน 1 คน คน 3 คน 4 คน 10 คน 4 คน 6 คน 2 คน 1 คน 3 คน 1 คน คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
2 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Race Officer
3 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Race Officer
4 Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
5 Mr. Thummasak Vibulsunti นาย ธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Venue Manager
6 Mr. Suphonchai Hongthet นาย สุพรชัย หงษ์เทศ ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
7 Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) Course Referee
8 Mr. Poowadol Varakulsiripunth นาย ภูวดล วรากูลศิริพันธุ์ นนทบุรี (ภาค 1) Course Referee
9 Mr. Navin Nijun นาย นาวิน นิจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Chief of Timming
10 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
11 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
12 Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) Finish Referee
13 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Finish Referee
14 Mr kijtipong boolong นาย กิจติพงษ์ บู้หลง ชุมพร (ภาค 4) Start Referee
15 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
16 Mr. Sajjaporn Sakorn นาย สัจจพร สาคร ลำปาง (ภาค 5) Equipment Referee
17 Miss Chutima Dechakhamporn น.ส. ชุติมา เดชะคัมพร เชียงราย (ภาค 5) Equipment Referee
18 Mr. Kitsada Buathong นาย กฤษดา บัวทอง ตราด (ภาค 1) Chief of Media
19 Miss Julaluk Krueangdee นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ลำปาง (ภาค 5) Race Officer
20 Mr. Phuwadol Samphaongoen นาย ภูวดล สำเภาเงิน สมุทรสาคร (ภาค 1) Venue Manager
21 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Start Referee
22 Miss Nantaporn Hirunrat นางสาว นันทพร หิรันรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Staff
23 Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) Staff
24 Mr. YAMBE YOSHIYUKI Mr. YAMBE YOSHIYUKI Japan (ภาค Foreigner) FIS Technical Delegate
25 Mr. Pattara Phetrsrichai นาย ภัทร เพ็ชรศรีชัย ปัตตานี (ภาค 4) Race Officer
จำนวน official ทั้งหมด 25 คน