Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Suphaphan Phosri
ชื่อเล่นลูกจัน
ปีเกิด18 (2004)
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT344.114
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1090 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 3   
944 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 3   
943 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1   
204 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C หญิง จูเนียร์ B 13-14 DNF1
203 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 11   
23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start C หญิง 13-14 ปี ลำดับที่ 5   
22 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C หญิง 13-14 ปี ลำดับที่ 2   
THA Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2018-08-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 Roller Ski-Interval Start C - 13-14 ปี 639.867 900
2018-08-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 Roller Ski-Mass Start C - 13-14 ปี 605.298 900
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 344.114 5000
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร