Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Prapawee Ladlod
ชื่อเล่นซูกัส
ปีเกิด12 (2011)
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก131 cm/34 kg
THA POINT193.855
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2020 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2020 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F หญิง U12 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2020 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง U12 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2019 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2019 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2019 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 4   
2018 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C หญิง เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final หญิง เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Interval Start C - เด็กเล็ก 492.137 1000
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Mass Start C - เด็กเล็ก 418.598 1000
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ D 9-10 266.919 1000
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ D 9-10 193.855 1200
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร