โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(222) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2011
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม
ระยอง (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom ชุมพร (ภาค 4) 00:01:06.501 1
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ Miss Chinwara Ninnaowarat ชุมพร (ภาค 4) 00:01:05.370 2
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด Miss Prapawee Ladlod ชุมพร (ภาค 4) 00:01:16.095 3
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม Miss Thanchanok Tempiam ระยอง (ภาค 1) 00:01:20.727 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม
ระยอง (ภาค 1)
BIB:
Final A

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. ธัญชนก เต็มเปี่ยม
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time: