โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(54) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

หญิง Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2010 - 2013
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:30:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม Miss Chomkwan Srimahaprom ชุมพร (ภาค 4) 00:00:43.170 1
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด Miss Prapawee Ladlod ชุมพร (ภาค 4) 00:00:48.100 2
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล Miss Neeratorn Jentaweepornkul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:51.050 3
ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร Miss Pimpida Leelaprayul กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:59.740 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:
Final A

ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ชมขวัญ ศรีมหาพรม
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:

ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time: