Public Profile

ชือ ภาษาไทยนางสาว สมนรี ฤกษ์ยินดี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss somnaree rukyindee
ชื่อเล่นกิม
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก170 cm/49 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
861 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 5   
860 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ A 15-16 DNF1
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร