Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss onuma kerdsomboon
ชื่อเล่นเพ้น
จังหวัดที่สังกัดสมุทรปราการ (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก142 cm/27 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
889 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 6   
888 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 8   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร