ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2019
สถานที่จัดงานอ.ปะทิว จ. ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/gfiNdgsTnLfPowDR8
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2/2562
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
สมัครแข่งขัน โทร 081 787 5887(บอย) 097 923 9241(ศักดิ์) 084 650 7901(ต่าย) ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621
ติดต่อผู้จัดการการแข่งขัน คุณ Tony 081 965 7657

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Ecuador 1 Athletes
Italy 1 Athletes
Malaysia 1 Athletes
Total 3 Athletes
from 3 country
กรุงเทพฯ 14 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 2 คน
สมุทรปราการ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
จาก 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
บุรีรัมย์ 10 คน
ยโสธร 5 คน
ศรีสะเกษ 7 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
จาก 5 จังหวัด
กระบี่ 9 คน
ชุมพร 33 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 44 คน
จาก 3 จังหวัด
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 109 คน จาก 15 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
v v v v v v v v v v v v v v v v
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
107 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 1000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 08:30:00 1
109 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 1000 15 | | Score | Result | 2019-07-27 08:33:00 2
108 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 1000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 08:35:00
110 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 1000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 08:41:00 3
111 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 2000 11 | | Score | Result | 2019-07-27 09:15:00 4
119 Cancel ชาย Men Above 20 Interval Start C 10000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 09:20:00
112 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 2000 8 | | Score | Result | 2019-07-27 09:22:00 5
120 Cancel หญิง Ladies Above 20 Interval Start C 5000 0 | | Score | Result | 2019-07-27 09:25:00
113 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 2000 17 | | Score | Result | 2019-07-27 09:26:00 6
114 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 2000 14 | | Score | Result | 2019-07-27 09:35:00 7
116 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 5000 5 | | Score | Result | 2019-07-27 10:15:00 8
118 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Interval Start C 5000 4 | | Score | Result | 2019-07-27 10:18:00 9
121 Official result หญิง Ladies FIS Race 2401 Interval Start C 5000 | (FIS XML) 5 | | Score | Result | 2019-07-27 10:20:00 10
115 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 10000 6 | | Score | Result | 2019-07-27 11:00:00 11
117 Official result ชาย Men Senior A 18+ Interval Start C 10000 4 | | Score | Result | 2019-07-27 11:03:00 12
122 Official result ชาย Men FIS Race 2402 Interval Start C 10000 | (FIS XML) 8 | | Score | Result | 2019-07-27 11:05:00 13
123 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 100 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:00:00
135 Cancel หญิง Ladies Above 20 Sprint C Qualification 200 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:26:00
136 Cancel ชาย Men Above 20 Sprint C Qualification 200 0 | | Score | Result | 2019-07-28 09:28:00
139 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 100 0 Result 2019-07-28 09:40:00
151 Cancel หญิง Ladies Above 20 Sprint C Final 200 0 Result 2019-07-28 10:04:00
152 Cancel ชาย Men Above 20 Sprint C Final 200 0 Result 2019-07-28 10:06:00
124 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2019-07-28 10:30:00
125 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 5 | | Score | Result | 2019-07-28 10:31:00
126 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 100 15 | | Score | Result | 2019-07-28 10:32:00
127 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 200 8 | | Score | Result | 2019-07-28 11:00:00
128 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 200 13 | | Score | Result | 2019-07-28 11:02:00
129 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 200 14 | | Score | Result | 2019-07-28 11:05:00
130 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 200 17 | | Score | Result | 2019-07-28 11:08:00
131 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:13:00
132 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 200 5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:14:00
133 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 4 | | Score | Result | 2019-07-28 11:15:00
134 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Qualification 200 4 | | Score | Result | 2019-07-28 11:16:00
137 Official result หญิง Ladies FIS Race 2399 Sprint C Qualification 200 | (FIS XML) 5 | | Score | Result | 2019-07-28 11:17:00
138 Official result ชาย Men FIS Race 2351 Sprint C Qualification 200 | (FIS XML) 8 | | Score | Result | 2019-07-28 11:18:00
140 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 100 6 Result 2019-07-28 11:45:00
141 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 100 4 Result 2019-07-28 11:48:00 14
142 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 100 8 Result 2019-07-28 11:50:00 15
143 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:10:00 16
144 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:12:00 17
145 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:14:00 18
146 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 200 8 Result 2019-07-28 12:16:00 19
147 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:18:00 20
148 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:20:00 21
149 Official result หญิง Ladies Senior A 18+ Sprint C Final 200 4 Result 2019-07-28 12:22:00 22
150 Official result ชาย Men Senior A 18+ Sprint C Final 200 3 Result 2019-07-28 12:24:00 23
153 Official result หญิง Ladies FIS Race 2400 Sprint C Final 200 | (FIS XML) 4 Result 2019-07-28 12:26:00 24
154 Official result ชาย Men FIS Race 2352 Sprint C Final 200 | (FIS XML) 4 Result 2019-07-28 12:28:00 25
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2011 - 2014 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2009 - 2010 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2007 - 2008 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2005 - 2006 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2003 - 2004 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1939 - 2002 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1939 - 2004
Interval Start C Men 5 OK 15 OK 11 OK 17 OK 6 OK 4 OK 8 OK
Interval Start C Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 5 OK 15 OK 13 OK 17 OK 5 OK 4 OK 8 OK
Sprint C Qualification Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Final Men 6 OK 8 OK 8 OK 8 OK 4 OK 3 ! 4 OK
Sprint C Final Ladies Cancel 4 OK 4 OK 8 OK 4 OK 4 OK 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 14 12 8 70 36 8 114
2 ศรีสะเกษ 2 2 4 10 6 4 20
3 เชียงใหม่ 2 2 0 10 6 0 16
4 กรุงเทพฯ 2 1 6 10 3 6 19
5 ยโสธร 2 1 1 10 3 1 14
6 สมุทรปราการ 1 3 2 5 9 2 16
7 กระบี่ 1 1 1 5 3 1 9
8 นครนายก 0 1 1 0 3 1 4
9 ระยอง 0 1 0 0 3 0 3
10 เลย 0 1 0 0 3 0 3
10 บุรีรัมย์ 0 0 2 0 0 2 2
11 นนทบุรี 0 0 1 0 0 1 1
12 อุดรธานี 0 0 1 0 0 1 1
12 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
12 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 24 เหรียญทอง Gold 25 เหรียญเงิน Silver 27 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal