ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
ชื่องานภาษาอังกฤษThailand Roller Ski Championship 2019
สถานที่จัดงานอ.ปะทิว จ. ชุมพร
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
สนามแข่งขัน: https://goo.gl/maps/gfiNdgsTnLfPowDR8
แบบฟอร์รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน:https://forms.gle/ATwZTyjUxmT1TrS89
กฎการแข่งขัน: Rules รายละเอียดเพิ่มเติม: Detail

ประกาศจัดการแข่งขัน: ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2/2562
ประกาศคัดตัวนักกีฬา Youth Winter Olympic Game 20202: ประกาศ Youth/2561

ยืมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขัน และการเดินทางจาก กรุงเทพไปชุมพร:
ต่าย 02-130 7203 ตึกการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 19
สมัครแข่งขัน โทร 081 787 5887(บอย) 097 923 9241(ศักดิ์) 084 650 7901(ต่าย) ติดต่อที่พักสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ชุมพร: คุณฝน 081 956 5621
ติดต่อผู้จัดการการแข่งขัน คุณ Tony 081 965 7657

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมีการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาสกีโลก FIS เรียกว่า FIS Race
กฎการแข่งขัน: Rules รายการที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซด์ของ FIS: FIS Race Detail
นักกีฬาที่จะสมัคร FIS Code สามารถชำระค่าสมัครเพิ่มเติม 1,100 บาทต่อคน
โดยโอนเงินเข้าสมาคม เพื่อที่สมาคมจะได้นำไปชำระให้กับสหพันธ์ (ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ FIS Points Rule Art.7 Annal Fees)
รายชื่อนักกีฬาไทยที่ขึ้นทะเบียนที่ FIS
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Live Result List
110 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-27 08:41:00 5 Live Result
109 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-27 08:33:00 15 Live Result
112 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-27 09:22:00 8 Live Result
111 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-27 09:15:00 11 Live Result
114 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-27 09:35:00 14 Live Result
113 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-27 09:26:00 17 Live Result
116 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-27 10:15:00 5 Live Result
115 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-27 11:00:00 6 Live Result
118 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies 2019-07-27 10:18:00 4 Live Result
117 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men 2019-07-27 11:03:00 4 Live Result
107 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men 2019-07-27 08:30:00 5 Live Result
121 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies 2019-07-27 10:20:00 5 Live Result
122 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men 2019-07-27 11:05:00 8 Live Result
125 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-28 10:31:00 5 Live Result
126 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-28 10:32:00 15 Live Result
127 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-28 11:00:00 8 Live Result
128 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-28 11:02:00 13 Live Result
129 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-28 11:05:00 14 Live Result
130 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-28 11:08:00 17 Live Result
131 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-28 11:13:00 5 Live Result
132 Roller Ski - Sprint C Qualification Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-28 11:14:00 5 Live Result
133 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ หญิง Ladies 2019-07-28 11:15:00 4 Live Result
134 Roller Ski - Sprint C Qualification Senior A 18+ ชาย Men 2019-07-28 11:16:00 4 Live Result
124 Roller Ski - Sprint C Qualification Smallest Children ชาย Men 2019-07-28 10:30:00 5 Live Result
137 Roller Ski - Sprint C Qualification FIS Race หญิง Ladies 2019-07-28 11:17:00 5 Live Result
138 Roller Ski - Sprint C Qualification FIS Race ชาย Men 2019-07-28 11:18:00 8 Live Result
141 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies 2019-07-28 11:48:00 4 Live Result
142 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men 2019-07-28 11:50:00 8 Live Result
143 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies 2019-07-28 12:10:00 4 Live Result
144 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men 2019-07-28 12:12:00 8 Live Result
145 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies 2019-07-28 12:14:00 8 Live Result
146 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men 2019-07-28 12:16:00 8 Live Result
147 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies 2019-07-28 12:18:00 4 Live Result
148 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men 2019-07-28 12:20:00 4 Live Result
149 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies 2019-07-28 12:22:00 4 Live Result
150 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men 2019-07-28 12:24:00 3 Live Result
140 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men 2019-07-28 11:45:00 6 Live Result
153 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies 2019-07-28 12:26:00 4 Live Result
154 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men 2019-07-28 12:28:00 4 Live Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Ecuador 1 คน
Italy 1 คน
Malaysia 1 คน
รวมทั้งสิ้น 3 คน
กรุงเทพฯ 14 คน
นครนายก 1 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 2 คน
สมุทรปราการ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
บุรีรัมย์ 10 คน
ยโสธร 5 คน
ศรีสะเกษ 7 คน
อุดรธานี 1 คน
เลย 1 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
กระบี่ 9 คน
ชุมพร 33 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 44 คน
เชียงใหม่ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2011 - 2014 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2009 - 2010 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2007 - 2008 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2005 - 2006 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2003 - 2004 ซีเนียร์ A 18+ Senior A 18+ YoB: 1939 - 2002 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1939 - 2004
Interval Start C Men 5 OK 15 OK 11 OK 17 OK 6 OK 4 OK 8 OK
Interval Start C Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Qualification Men 5 OK 15 OK 13 OK 17 OK 5 OK 4 OK 8 OK
Sprint C Qualification Ladies Cancel 5 OK 8 OK 14 OK 5 OK 4 OK 5 OK
Sprint C Final Men 6 OK 8 OK 8 OK 8 OK 4 OK 3 ! 4 OK
Sprint C Final Ladies Cancel 4 OK 4 OK 8 OK 4 OK 4 OK 4 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 13 11 8
2 ศรีสะเกษ 2 2 4
3 เชียงใหม่ 2 2 0
4 กรุงเทพฯ 2 1 4
5 ยโสธร 2 1 1
6 Italy 2 0 0
7 สมุทรปราการ 1 3 2
8 กระบี่ 1 1 1
9 นครนายก 0 1 1
10 เลย 0 1 0
11 Ecuador 0 1 0
11 ระยอง 0 1 0
11 บุรีรัมย์ 0 0 2
12 นนทบุรี 0 0 1
13 อุดรธานี 0 0 1
13 สงขลา 0 0 0
13 Malaysia 0 0 0
13 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
รวม Total 25 เหรียญทอง Gold 25 เหรียญเงิน Silver 25 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม 10 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน 11 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีระพล สร้อยสน 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน 16 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร ตาระทา 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
น.ส. ยมล วงศ์ไทย 20 (2003) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย 19 (2004) กระบี่ (ภาค 4)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ หญิง Ladies นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
น.ส. นาถมณี พละสุ 0 เลย (ภาค 3)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies น.ส. คาเรน จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย วีรชิต เยาว์ธานี 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร 19 (2004) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C Senior A 18+ ชาย Men นาย นันทวัฒน์ นามเวช 0 ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง 21 (2002) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men Mr. Mikael Abram 0 Italy (ภาค Foreigner)
Mr. klaus jungbluth rodriguez 0 Ecuador (ภาค Foreigner)
นาย มรรค จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ชนรดี ตันประกาศ 14 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ปภาวี ลัดลอด 12 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ทนุธรรม จงทอง 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 13 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ก้องภพ มูสิกะ 14 (2009) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน 16 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู 16 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men นาย วรุตม์ สนทนาการ 16 (2007) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชนบท ตันประกาศ 16 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล 15 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. วีรภัทร ศรีสดใส 15 (2008) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. สุนิสา เตชะธีรเดช 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ 18 (2005) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. วันวิสา แท่นอินทร์ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร ตาระทา 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 17 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. สรวิชญ์ พุ่มชะโก 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies น.ส. ยมล วงศ์ไทย 20 (2003) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. อริสรา พาพลงาม 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. สุภาพรรณ โพธิ์ศรี 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ญ. ขวัญหทัย ปลอดภัย 19 (2004) กระบี่ (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย วีรชิต เยาว์ธานี 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
ด.ช. โภควิน ล้วนปวน 19 (2004) สมุทรปราการ (ภาค 1)
นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร 19 (2004) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ หญิง Ladies นาง สุกานดา ชมภูโคตร 0 กรุงเทพฯ (ภาค 1)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ 0 นนทบุรี (ภาค 1)
น.ส. นาถมณี พละสุ 0 เลย (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 18+ ชาย Men นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ 0 ระยอง (ภาค 1)
นาย นันทวัฒน์ นามเวช 0 ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies น.ส. คาเรน จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 19 (2004) นครนายก (ภาค 1)
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 0 ชุมพร (ภาค 4)
2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men Mr. Mikael Abram 0 Italy (ภาค Foreigner)
นาย มรรค จันเหลือง 0 ยโสธร (ภาค 3)
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 20 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
Mr. klaus jungbluth rodriguez 0 Ecuador (ภาค Foreigner)