โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(148) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Junior A 15-16


ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:20:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mr. Wirachit Yaowthani นาย วีรชิต เยาว์ธานี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. pawarisorn thurmmaratsoonthon นาย ปวริศร ธรรมรัชสุนทร สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Phokawin Launpuan ด.ช. โภควิน ล้วนปวน สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Chavanut Suwanimit นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น