โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(140) Roller Ski - Sprint C Final 100 Meter

ชาย Smallest Children


ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2014
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 11:45:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Master Piradon Sum-im ด.ช. พิรดนย์ สุ่มอิ่ม ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น