โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(150) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Senior A 18+


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:24:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
Mr. Sahassawat Authaipan นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Teerachai Wisetsuwan นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Nantawat Namwat นาย นันทวัฒน์ นามเวช ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น