โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(112) Roller Ski - Interval Start C 2000 Meter

หญิง Junior C 11-12


ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 09:22:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
139 1 09:22:03.314 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
140 2 09:22:32.339 Miss Watanya Kirdsin ด.ญ. วธัญญา เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
141 3 09:23:02.662 Miss Kanvara Maksawe ด.ญ. กัญญ์วรา เมฆสวี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
142 4 09:23:33.299 Miss Kaewalin mobprakhon ด.ญ. เกวลิน มอบประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
143 5 09:24:03.228 Miss Maturada kanram นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
144 6 09:24:33.348 Miss Naritsa khaokhangphlu นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
145 7 09:25:03.029 Miss onuma kerdsomboon ด.ญ. อรอุมา เกิดสมบูรณ์ สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
146 8 09:25:32.987 Miss pattaraporn kosakul ด.ญ. ภัทรพร โกสกุล สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น