โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร

รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

(118) Roller Ski - Interval Start C 5000 Meter

หญิง Senior A 18+


ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-27 10:18:00
BIB Start Start Time Name ชื่อ Province Status
182 1 10:18:01.789 Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
183 2 10:18:30.000 Miss Mingkwan Chongchit นางสาว มิ่งขวัญ จงจิตต์ นนทบุรี (ภาค 1) DNS1
184 3 10:19:03.095 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
185 4 10:19:32.966 Miss Nardmanee Palasu น.ส. นาถมณี พละสุ เลย (ภาค 3) เสร็จสิ้น