ชื่องานภาษาไทย โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
ชื่องานภาษาอังกฤษRoller Ski Thailand Championship 2023
สถานที่จัดงานกองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
แผนที่งาน https://goo.gl/maps/UT4tkzqgmbCsRqCK8
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Chinese Taipei 7 Athletes
Jamaica 1 Athletes
Korea 4 Athletes
Philippines 3 Athletes
Total 15 Athletes
from 4 country
กรุงเทพฯ 5 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 18 คน
สมุทรสงคราม 4 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
จาก 4 จังหวัด
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 17 คน
จาก 2 จังหวัด
ขอนแก่น 4 คน
ศรีสะเกษ 26 คน
อุดรธานี 11 คน
อุบลราชธานี 19 คน
รวมทั้งสิ้น 60 คน
จาก 4 จังหวัด
กระบี่ 20 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 4 คน
สุราษฎร์ธานี 13 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
จาก 4 จังหวัด
น่าน 3 คน
เชียงใหม่ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 33 คน
จาก 2 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 207 คน จาก 16 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
425 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start F 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 07:30:00 1
427 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start F 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 07:38:00 2
426 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start F 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 07:46:00 3
428 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start F 3000 7 | | Score | Result | 2023-07-05 07:52:00 4
429 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start F 3000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 07:57:00 5
521 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Interval Start F 3000 1 | | Score | Result | 2023-07-05 08:03:00
433 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start F 6000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 08:15:00 6
431 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start F 6000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 08:19:00 7
436 Official result ชาย Men FIS Race 2082 Interval Start F 12000
(FIS XML) | (TR XML)
13 | | Score | Result | 2023-07-05 09:00:00 8
437 Official result ชาย Men Senior A 17+ Interval Start F 12000 5 | | Score | Result | 2023-07-05 09:10:00 9
430 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start F 12000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 09:13:00 10
434 Official result หญิง Ladies FIS Race 2081 Interval Start F 9000
(FIS XML) | (TR XML)
12 | | Score | Result | 2023-07-05 10:00:00 11
432 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start F 9000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 10:08:00 12
435 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Interval Start F 9000 3 | | Score | Result | 2023-07-05 10:08:00
411 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Interval Start C 3000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 13:00:00 13
413 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Interval Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 13:09:00 14
412 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Interval Start C 3000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 13:15:00 15
414 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Interval Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 13:23:00 16
415 Official result ชาย Men Smallest Children Interval Start C 3000 4 | | Score | Result | 2023-07-05 13:29:00 17
416 Official result หญิง Ladies Smallest Children Interval Start C 3000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 13:33:00 18
418 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Interval Start C 6000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 14:00:00 19
420 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Interval Start C 6000 8 | | Score | Result | 2023-07-05 14:09:00 20
423 Official result ชาย Men FIS Race 2080 Interval Start C 12000
(FIS XML) | (TR XML)
13 | | Score | Result | 2023-07-05 15:00:00 21
424 Official result ชาย Men Senior A 17+ Interval Start C 12000 13 | | Score | Result | 2023-07-05 15:10:00 22
417 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Interval Start C 12000 10 | | Score | Result | 2023-07-05 15:16:00 23
421 Official result หญิง Ladies FIS Race 2079 Interval Start C 9000
(FIS XML) | (TR XML)
5 | | Score | Result | 2023-07-05 16:00:00 24
422 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Interval Start C 9000 4 | | Score | Result | 2023-07-05 16:05:00
419 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Interval Start C 9000 15 | | Score | Result | 2023-07-05 16:08:00 25
527 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-05 16:50:00 26
528 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-05 16:50:00 27
473 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 08:00:00
471 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Qualification 800 11 | | Score | Result | 2023-07-06 08:01:00
468 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Qualification 800 9 | | Score | Result | 2023-07-06 08:07:00
466 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Qualification 800 13 | | Score | Result | 2023-07-06 08:09:00
469 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:15:00
467 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Qualification 800 11 | | Score | Result | 2023-07-06 08:17:00
524 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Qualification 800 0 | | Score | Result | 2023-07-06 08:20:00
523 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint F Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 08:22:00
476 Official result หญิง Ladies FIS Race 2087 Sprint F Qualification 800
(FIS XML) | (TR XML)
6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:30:00
474 Official result ชาย Men FIS Race 2088 Sprint F Qualification 800
(FIS XML) | (TR XML)
9 | | Score | Result | 2023-07-06 08:32:00
477 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Qualification 800 0 | | Score | Result | 2023-07-06 08:35:00
475 Cancel ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Qualification 800 2 | | Score | Result | 2023-07-06 08:36:00
472 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:38:00
470 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Qualification 800 6 | | Score | Result | 2023-07-06 08:40:00
485 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:45:00 28
483 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:49:00 29
480 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:53:00 30
478 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 09:57:00 31
481 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:01:00 32
479 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:05:00 33
526 Cancel หญิง Ladies Smallest Children Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:09:00
525 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:13:00 34
488 Official result หญิง Ladies FIS Race 2089 Sprint F Final 800
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2023-07-06 10:17:00 35
486 Official result ชาย Men FIS Race 2090 Sprint F Final 800
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2023-07-06 10:21:00 36
489 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:25:00
487 Cancel ชาย Men Senior A 17+ Sprint F Final 800 0 Result 2023-07-06 10:29:00
484 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:33:00 37
482 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint F Final 800 4 Result 2023-07-06 10:37:00 38
445 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2023-07-06 13:00:00
447 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:03:00
438 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Qualification 800 14 | | Score | Result | 2023-07-06 13:09:00
441 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Qualification 800 14 | | Score | Result | 2023-07-06 13:12:00
439 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:20:00
442 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Qualification 800 13 | | Score | Result | 2023-07-06 13:22:00
440 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 13:28:00
443 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:29:00
450 Official result หญิง Ladies FIS Race 2083 Sprint C Qualification 800
(FIS XML) | (TR XML)
9 | | Score | Result | 2023-07-06 13:40:00
448 Official result ชาย Men FIS Race 2084 Sprint C Qualification 800
(FIS XML) | (TR XML)
12 | | Score | Result | 2023-07-06 13:42:00
451 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint C Qualification 800 4 | | Score | Result | 2023-07-06 13:47:00
449 Official result ชาย Men Senior A 17+ Sprint C Qualification 800 10 | | Score | Result | 2023-07-06 13:49:00
446 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Qualification 800 16 | | Score | Result | 2023-07-06 13:54:00
444 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Qualification 800 12 | | Score | Result | 2023-07-06 13:58:00
459 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:45:00 39
461 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:49:00 40
452 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:53:00 41
455 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 14:57:00 42
453 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:01:00 43
456 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:05:00 44
454 Official result ชาย Men Smallest Children Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:09:00 45
457 Official result หญิง Ladies Smallest Children Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:13:00 46
464 Official result หญิง Ladies FIS Race 2085 Sprint C Final 800
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2023-07-06 15:17:00 47
462 Official result ชาย Men FIS Race 2086 Sprint C Final 800
(FIS XML) | (TR XML)
4 Result 2023-07-06 15:21:00 48
465 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Sprint C Final 800 0 Result 2023-07-06 15:25:00
463 Official result ชาย Men Senior A 17+ Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:29:00 49
460 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:33:00 50
458 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Sprint C Final 800 4 Result 2023-07-06 15:37:00 51
529 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:00:00 52
530 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:20:00 53
531 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 16:40:00 54
532 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-06 17:00:00 55
490 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Mass Start C 3000 16 | | Score | Result | 2023-07-07 08:00:00 56
492 Official result หญิง Ladies Junior C 11-12 Mass Start C 3000 15 | | Score | Result | 2023-07-07 08:05:00 57
491 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Mass Start C 3000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 08:15:00 58
522 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Mass Start C 3000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 08:20:00 59
493 Official result ชาย Men Smallest Children Mass Start C 3000 4 | | Score | Result | 2023-07-07 08:25:00 60
494 Official result หญิง Ladies Smallest Children Mass Start C 3000 8 | | Score | Result | 2023-07-07 08:30:00 61
497 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Mass Start C 6000 8 | | Score | Result | 2023-07-07 09:00:00 62
495 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Mass Start C 6000 18 | | Score | Result | 2023-07-07 09:30:00 63
502 Official result ชาย Men FIS Race 2092 Mass Start C 12000
(FIS XML) | (TR XML)
20 | | Score | Result | 2023-07-07 10:00:00 64
501 Official result ชาย Men Senior A 17+ Mass Start C 12000 12 | | Score | Result | 2023-07-07 10:01:00 65
498 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Mass Start C 12000 13 | | Score | Result | 2023-07-07 10:02:00 66
500 Official result หญิง Ladies FIS Race 2091 Mass Start C 9000
(FIS XML) | (TR XML)
13 | | Score | Result | 2023-07-07 11:00:00 67
499 Official result หญิง Ladies Senior A 17+ Mass Start C 9000 5 | | Score | Result | 2023-07-07 11:01:00 68
496 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Mass Start C 9000 16 | | Score | Result | 2023-07-07 11:02:00 69
504 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-07 13:00:00
503 Cancel ชาย Men Junior D 9-10 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-07 13:30:00
508 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-07 14:00:00
507 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 24 | | Score | Result| 2023-07-07 14:30:00
506 Cancel หญิง Ladies Junior A 15-16 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-07 15:00:00
505 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Relay Mixed Team C 3000 x 4 legs @ 1 Lap 13 | | Score | Result| 2023-07-07 15:30:00
533 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-07 16:00:00 70
534 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Biathlon Sprint 800 5 | | Score | Result| 2023-07-07 16:30:00 71
535 Cancel หญิง Ladies Senior A 17+ Biathlon Sprint 800 0 | | Score | Result| 2023-07-07 17:00:00
536 Official result ชาย Men Senior A 17+ Biathlon Sprint 800 4 | | Score | Result| 2023-07-07 17:30:00 72
510 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 24 | | Score | Result| 2023-07-08 08:00:00 73
509 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 08:40:00 74
512 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 09:20:00 75
511 Official result ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 10:00:00 76
514 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 12 | | Score | Result| 2023-07-08 10:40:00 77
513 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint C 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 11:20:00 78
516 Official result หญิง Ladies Junior D 9-10 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2023-07-08 13:00:00 79
515 Official result ชาย Men Junior D 9-10 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 20 | | Score | Result| 2023-07-08 13:40:00 80
520 Official result หญิง Ladies Junior B 13-14 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 8 | | Score | Result| 2023-07-08 14:20:00 81
519 Cancel ชาย Men Junior B 13-14 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 2 | | Score | Result| 2023-07-08 15:00:00
518 Official result หญิง Ladies Junior A 15-16 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 12 | | Score | Result| 2023-07-08 15:40:00 82
517 Official result ชาย Men Junior A 15-16 Team Sprint F 800 x 2 Legs @ 3 Lap 10 | | Score | Result| 2023-07-08 16:20:00 83
539 Official result ชาย Men Junior C 11-12 Sprint F (4) Final 800 0 | | Score | Result 2023-08-10 12:00:00 84
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน เด็กเล็ก Smallest Children YoB: 2015 - 2018 จูเนียร์ D 9-10 Junior D 9-10 YoB: 2013 - 2014 จูเนียร์ C 11-12 Junior C 11-12 YoB: 2011 - 2012 จูเนียร์ B 13-14 Junior B 13-14 YoB: 2009 - 2010 จูเนียร์ A 15-16 Junior A 15-16 YoB: 2007 - 2008 ซีเนียร์ A 17+ Senior A 17+ YoB: 1943 - 2006 รายการ FIS Race FIS Race YoB: 1943 - 2008
Interval Start C Men 4 OK 8 OK 15 OK 15 OK 10 OK 13 OK 13 OK
Interval Start C Ladies 10 OK 8 OK 13 OK 8 OK 15 OK Cancel 5 OK
Interval Start F Men 5 OK 13 OK 13 OK 13 OK 8 OK 5 OK 13 OK
Interval Start F Ladies Cancel 7 OK 8 OK 5 OK 10 OK Cancel 12 OK
Sprint C Qualification Men 4 OK 10 OK 14 OK 16 OK 12 OK 10 OK 12 OK
Sprint C Qualification Ladies 10 OK 13 OK 14 OK 10 OK 16 OK Cancel 9 OK
Sprint C Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK
Sprint C Final Ladies 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Sprint F Qualification Men 4 OK 11 OK 13 OK 11 OK 6 OK Cancel 9 OK
Sprint F Qualification Ladies Cancel 6 OK 9 OK 4 OK 6 OK Cancel 6 OK
Sprint F Final Men 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Sprint F Final Ladies Cancel 4 OK 4 OK 4 OK 4 OK Cancel 4 OK
Mass Start C Men 4 OK 12 OK 16 OK 18 OK 13 OK 12 OK 20 OK
Mass Start C Ladies 8 OK 12 OK 15 OK 8 OK 16 OK 5 OK 13 OK
Relay Mixed Team C Ladies 14 ! 14 ! Cancel
Relay Mixed Team C Men Cancel 24 OK 13 !
Team Sprint C Men 20 OK 10 OK 20 OK
Team Sprint C Ladies 24 OK 10 OK 12 OK
Team Sprint F Men 20 OK Cancel 10 OK
Team Sprint F Ladies 14 OK 8 OK 12 OK
Biathlon Sprint Ladies 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK Cancel
Biathlon Sprint Men 5 OK 5 OK 5 OK 5 OK 4 OK
Sprint F (4) Final Men 0 !
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6)
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 26 12 7 130 36 7 173
2 ศรีสะเกษ 18 14 17 90 42 17 149
3 เชียงใหม่ 17 16 17 85 48 17 150
4 กระบี่ 8 18 23 40 54 23 117
5 อุบลราชธานี 4 8 5 20 24 5 49
6 ระยอง 3 5 7 15 15 7 37
7 สุราษฎร์ธานี 3 4 5 15 12 5 32
8 นครสวรรค์ 1 0 1 5 0 1 6
9 น่าน 0 1 0 0 3 0 3
10 กรุงเทพฯ 0 1 0 0 3 0 3
10 ราชบุรี 0 0 5 0 0 5 5
11 อุดรธานี 0 0 4 0 0 4 4
12 ขอนแก่น 0 0 2 0 0 2 2
13 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
13 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0
13 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 80 เหรียญทอง Gold 79 เหรียญเงิน Silver 93 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 10 6 8
2 KOR 0 4 2
3 PHI 0 0 0
3 TPE 0 0 0
3 Ple 0 0 0
3 JAM 0 0 0
Total 10 Gold Medal 10 Silver Medal 10 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 11 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Smallest Children ชาย Men ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 15 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F FIS Race ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 20 (2004) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Senior A 17+ ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนกร ผิวขำ 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย วีระพล แก่นลา 18 (2006) ระยอง (ภาค 1)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior A 15-16 ชาย Men นาย ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภัทรพล แสงแดง 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F FIS Race หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 17 (2007) ลำพูน (ภาค 5)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F Junior A 15-16 หญิง Ladies Shu-Yu Wang 17 (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 16 (2008) ราชบุรี (ภาค 2)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. นวพล บุญสม 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 10 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. อังคนา มีแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง 13 (2011) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช 11 (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ 10 (2014) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. กนกพร มีแสง 9 (2015) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ 9 (2015) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี 9 (2015) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ 15 (2009) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 14 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C FIS Race ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Binhui Cho 18 (2006) Korea (ภาค Foreigner)
Jekyun Jeon 20 (2004) Korea (ภาค Foreigner)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Senior A 17+ ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา 20 (2004) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย มั่นมี แซ่ลี 20 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย รณชัย ศรีกลับ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
Paul Mckenzie ORCA 16 (2008) Philippines (ภาค Foreigner)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C FIS Race หญิง Ladies นางสาว ดวงกมล หีดชนา 21 (2003) ชุมพร (ภาค 4)
Bugyeong Heo 18 (2006) Korea (ภาค Foreigner)
นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ 17 (2007) ลำพูน (ภาค 5)
2023-07-05 Roller Ski - Interval Start C Junior A 15-16 หญิง Ladies Shu-Yu Wang 17 (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา 16 (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นางสาว วริษา สายทอง 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-05 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-05 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 15 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ 15 (2009) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 13 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์ 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ 9 (2015) ขอนแก่น (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final FIS Race หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 17 (2007) ลำพูน (ภาค 5)
นางสาว ปิยนุช รัตนะ 16 (2008) น่าน (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final FIS Race ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ภาคภูมิ สุดสงวน 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior A 15-16 หญิง Ladies Shu-Yu Wang 17 (2007) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 16 (2008) ชลบุรี (ภาค 1)
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 16 (2008) ราชบุรี (ภาค 2)
นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา 16 (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย ภัทรพล แสงแดง 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
Mr. Chong-Yi Liao 16 (2008) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
Mr. Zheng-Yu Fu 16 (2008) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา 15 (2009) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล 15 (2009) อุดรธานี (ภาค 3)
Shen-An Wang 15 (2009) Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 14 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ภรภัทร โสพล 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. นวพล บุญสม 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. แสงอรุณ พานาม 13 (2011) อุดรธานี (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ 12 (2012) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข 10 (2014) ชุมพร (ภาค 4)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ 10 (2014) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช 11 (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children ชาย Men ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ 9 (2015) ขอนแก่น (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. กนกพร มีแสง 9 (2015) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ 9 (2015) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี 9 (2015) อุดรธานี (ภาค 3)
ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี 9 (2015) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ 17 (2007) ลำพูน (ภาค 5)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final FIS Race ชาย Men นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
Binhui Cho 18 (2006) Korea (ภาค Foreigner)
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 19 (2005) เชียงใหม่ (ภาค 5)
Sungmin Jeon 22 (2002) Korea (ภาค Foreigner)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Senior A 17+ ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา 20 (2004) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 หญิง Ladies นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ 17 (2007) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา 16 (2008) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นางสาว วริษา สายทอง 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข 17 (2007) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
2023-07-06 Roller Ski - Sprint C Final Junior A 15-16 ชาย Men นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย รณชัย ศรีกลับ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ 16 (2008) ระยอง (ภาค 1)
Menard James D.C Francisco 16 (2008) Philippines (ภาค Foreigner)
2023-07-06 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 13 (2011) ระยอง (ภาค 1)
2023-07-06 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-06 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior B 13-14 หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-06 Summer Biathlon - Biathlon Sprint Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 15 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 ชาย Men ด.ช. นวพล บุญสม 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior C 11-12 หญิง Ladies ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร 13 (2011) ลำพูน (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ 13 (2011) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. อังคนา มีแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 11 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior D 9-10 หญิง Ladies ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children ชาย Men ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Smallest Children หญิง Ladies ด.ญ. กนกพร มีแสง 9 (2015) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. สิรินดา มีเอี่ยม 9 (2015) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ 9 (2015) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 14 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior B 13-14 ชาย Men ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 15 (2009) ลำพูน (ภาค 5)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C FIS Race ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Binhui Cho 18 (2006) Korea (ภาค Foreigner)
Jekyun Jeon 20 (2004) Korea (ภาค Foreigner)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Senior A 17+ ชาย Men นาย มั่นมี แซ่ลี 20 (2004) นครสวรรค์ (ภาค 2)
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา 20 (2004) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย สุรศักดิ์ สีสุก 20 (2004) ระยอง (ภาค 1)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Junior A 15-16 ชาย Men นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
นาย จักรวาล เจริญสุข 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
นาย รณชัย ศรีกลับ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C FIS Race หญิง Ladies นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C Senior A 17+ หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) อุดรธานี (ภาค 3)
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 18 (2006) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)