โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(460) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2007 - 2008
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 15:33:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว วริษา สายทอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ Miss Suphilchaya Inrit 142 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:49.833 1
นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา Miss Pennapa Worachina 155 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:02:57.862 2
นางสาว วริษา สายทอง 3905037 Miss Warisa Saithong 148 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:09.727 3
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข Miss Siraphat Na.Srisuk 143 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:02:40.407 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 142

นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 142

นางสาว วริษา สายทอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 148

นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 143
Final A

นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 155 Time:
vs
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 142 Time:
Final B

นางสาว วริษา สายทอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 148 Time:
vs
นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 143 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว วริษา สายทอง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 148 Time:
vs
นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 155 Time:

นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 143 Time:
vs
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 142 Time: