โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(459) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

ชาย Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 14:45:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล
อุดรธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

Shen-An Wang
Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ Master Rattanaphon Bamrungrat 171 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:12.617 1
ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา Master Chaisanuphong Wanbunma 180 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:02:20.163 2
ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล Master Michael Campeol 186 อุดรธานี (ภาค 3) 00:02:10.802 3
Shen-An Wang Master Shen-An Wang 179 Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 00:02:25.982 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 171

ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 180

Shen-An Wang
Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
BIB: 171

ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 186
Final A

Shen-An Wang
Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
BIB: 179 Time:
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 171 Time:
Final B

ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 186 Time:
vs
ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 180 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 186 Time:
vs
Shen-An Wang
Chinese Taipei (ภาค Foreigner)
BIB: 179 Time:

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 171 Time:
vs
ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา
อุบลราชธานี (ภาค 3)
BIB: 180 Time: