โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(478) Roller Ski - Sprint F Final 800 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2012
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 09:57:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม Master Kittikawin Kesisom 234 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:19.607 1
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา Master Direkrit Doungchampa 233 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:20.263 2
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ Master Tanakorn Chaisomboon 232 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:27.276 3
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ Master Phukin Hemchart 238 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:32.688 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 234

ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 233

ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 232

ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238
Final A

ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 234 Time:
vs
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 233 Time:
Final B

ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238 Time:
vs
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 232 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 234 Time:
vs
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238 Time:

ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 233 Time:
vs
ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 232 Time: