โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(485) Roller Ski - Sprint F Final 800 Meter

หญิง Junior B 13-14 ปีเกิด Year of Birth: 2009 - 2010
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 09:45:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 282 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:05.700 1
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee 281 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:07.967 2
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot 283 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:33.222 3
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม Miss Thipmontha Preeprem 284 ราชบุรี (ภาค 2) 00:02:55.464 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 282

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 281

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 283

ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 284
Final A

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 282 Time: 02:00
vs
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 281 Time: 02:00
Final B

ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 284 Time: 02:41
vs
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 283 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 282 Time: 02:00
vs
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 284 Time: 02:41

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 281 Time: 02:00
vs
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 283 Time: 02:28