โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(452) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

ชาย Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2012
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 14:53:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. แสงอรุณ พานาม
อุดรธานี (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. นวพล บุญสม Master Navapol Boonsom 238 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:32.254 1
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan 236 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:48.397 2
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan 233 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:39.257 3
ด.ช. แสงอรุณ พานาม Master Saeng-arun Panam 234 อุดรธานี (ภาค 3) 00:02:52.146 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238

ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 236

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 233

ด.ช. แสงอรุณ พานาม
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 234
Final A

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238 Time:
vs
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 236 Time:
Final B

ด.ช. แสงอรุณ พานาม
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 234 Time:
vs
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 233 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. นวพล บุญสม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 238 Time:
vs
ด.ช. แสงอรุณ พานาม
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 234 Time:

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 233 Time:
vs
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 236 Time: