โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(481) Roller Ski - Sprint F Final 800 Meter

หญิง Junior D 9-10 ปีเกิด Year of Birth: 2013 - 2014
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 10:01:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร Miss Warunada Tapnimit 251 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:42.203 1
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา Miss Phattarawadee Promraksa 253 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:44.245 2
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee 252 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:59.431 3
ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์ Miss Nareerat Siriboon 256 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:59.924 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 251

ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 253

ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 256

ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 252
Final A

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 251 Time: 02:46
vs
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 253 Time: 02:47
Final B

ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 256 Time: 02:50
vs
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 252 Time: 02:51
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 251 Time: 02:46
vs
ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 256 Time: 02:50

ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 253 Time: 02:47
vs
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 252 Time: 02:51