โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(457) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

หญิง Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2015 - 2018
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 15:13:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. กนกพร มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี
อุดรธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. กนกพร มีแสง Miss Kanokphon Meesang 205 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:19.187 1
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ Miss Chatchaya Buaounjai 210 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:03:20.546 2
ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี Miss Chiratchayanan Buransee 203 อุดรธานี (ภาค 3) 00:03:20.317 3
ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี Miss Natnicha Thongsri 204 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:03:22.737 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. กนกพร มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 205

ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 210

ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 204

ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 203
Final A

ด.ญ. กนกพร มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 205 Time:
vs
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 210 Time:
Final B

ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 204 Time:
vs
ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 203 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. กนกพร มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 205 Time: 00:03:18.270
vs
ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 204 Time: 00:03:27.180

ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 203 Time: 00:03:35.600
vs
ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 210 Time: 00:03:18.940