โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(455) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

หญิง Junior C 11-12 ปีเกิด Year of Birth: 2011 - 2012
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 14:57:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย Miss Thikamphon Ngoeichai 251 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:41.670 1
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง Miss Sujittra Duangsang 258 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:49.576 2
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน Miss Natnari Ainthaseno 264 กระบี่ (ภาค 4) 00:02:56.192 3
ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ Miss Thaifah Chantha 255 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:58.077 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 251

ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 258

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 264

ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 255
Final A

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 251 Time:
vs
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 258 Time:
Final B

ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 255 Time:
vs
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 264 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 251 Time:
vs
ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 255 Time:

ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 258 Time:
vs
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 264 Time: