โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(454) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2015 - 2018
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 15:09:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี Master Puwanart Duangtawee 211 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:03.643 1
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ Master Jaosamut Deejai 213 กระบี่ (ภาค 4) 00:03:24.734 2
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ Master Pichapow Ounpirom 212 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:25.238 3
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ Master Weeraphat Naksawat 214 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:03:59.486 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 211

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 213

ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 212

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 214
Final A

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 211 Time:
vs
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 213 Time:
Final B

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 214 Time: 00:00:00.001
vs
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 212 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 211 Time: 00:03:38.087
vs
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 214 Time: 00:03:59.490

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 213 Time: 00:03:24.740
vs
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 212 Time: 00:03:25.240