โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(488) Roller Ski - Sprint F Final 800 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2008
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 10:17:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ปิยนุช รัตนะ
น่าน (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 3905026 Miss Phitchapha Northong 1 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:02:14.688 1
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา 3905036 Miss Kingkan Duangjumpa 3 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:34.867 2
นางสาว กชพร กันทะอินทร์ 3905020 Miss Khotchaporn Kanthain 2 ลำพูน (ภาค 5) 00:02:25.401 3
นางสาว ปิยนุช รัตนะ 3905033 Miss Piyanuch Rattana 4 น่าน (ภาค 5) 00:02:57.362 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 02

นางสาว ปิยนุช รัตนะ
น่าน (ภาค 5)
BIB: 04
Final A

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 02:18
vs
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 02:23
Final B

นางสาว ปิยนุช รัตนะ
น่าน (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 02:56
vs
นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 02:25
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 01 Time: 02:18
vs
นางสาว ปิยนุช รัตนะ
น่าน (ภาค 5)
BIB: 04 Time: 02:56

นางสาว กชพร กันทะอินทร์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 02 Time: 02:25
vs
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time: 02:23