โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(525) Roller Ski - Sprint F Final 800 Meter

ชาย Smallest Children ปีเกิด Year of Birth: 2015 - 2018
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 10:13:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี Master Puwanart Duangtawee 291 ชุมพร (ภาค 4) 00:02:43.876 1
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ Master Pichapow Ounpirom 292 ชุมพร (ภาค 4) 00:04:13.289 2
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ Master Jaosamut Deejai 293 กระบี่ (ภาค 4) 00:03:27.072 3
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ Master Weeraphat Naksawat 294 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:04:21.461 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 291

ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 292

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 293

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 294
Final A

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 291 Time: 02:44
vs
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 292 Time:
Final B

ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 294 Time: 03:56
vs
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 293 Time: 03:22
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 291 Time: 02:44
vs
ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 294 Time: 03:56

ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 293 Time: 03:22
vs
ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 292 Time: 03:18