โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(230) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Senior B 17-19 ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. ดวงกมล หีดชนา Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:01:34.124 1
นางสาว นวพร พรหมวงค์ Miss Nawaporn Promwong เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:50.010 2
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ Miss Nichakan Chinupun กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:54.068 3
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ Miss Sorrathon Pirunrat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:13.017 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Final A

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Final B

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)