โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(230) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

หญิง Senior B 17-18 ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 3905010 Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:01:34.124 1
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 3905019 Miss Nawaporn Promwong เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:50.010 2
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 3905004 Miss Nichakan Chinupun กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:54.068 3
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 3905006 Miss Sorrathon Pirunrat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:13.017 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:
Final A

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
Final B

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time: