กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ 2022-03-05 - 2022-03-25
Thailand National Game 47 Sisaket
ศรีสะเกษ
ผลการแข่งขัน

(256) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1942 - 2017
จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-07 09:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 1 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:34.224 1
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee 2 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:35.417 2
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย Miss Cholrujee Maneemai 5 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:36.561 3
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี 3905025 Miss Parichat Bunmani 6 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:00:36.929 4
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี Miss Hataikan Suksri 3 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:36.284 5
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 3905019 Miss Nawaporn Promwong 4 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:36.538 6
ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์ Miss Chinwara Ninnaowarat 7 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:36.995 7
นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร Miss A-ranya Aimthasan 8 ตราด (ภาค 1) 00:00:38.230 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01

นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 06
Final A

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
Final B

ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time:
vs
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 06 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time:

นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 06 Time:
vs
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 01 Time:
vs
BIB: 08 Time:
นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร
ตราด (ภาค 1)

ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 05 Time:
vs
BIB: 04 Time:
นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time:
vs
BIB: 06 Time:
นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ญ. จิณห์วรา นิลเนาวรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 07 Time:
vs
BIB: 02 Time:
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)