กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี 2023-08-19 - 2023-08-29
Thailand National Game 48 Kanchanaburi
กาญจนบุรี
ผลการแข่งขัน

(400) Roller Ski - Sprint F (4) Final 400 Meter

หญิง Open ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2018
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-15 13:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. อังคนา มีแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee 203 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:01.608 1
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 3905023 Miss Siriwan Koedsin 201 อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:06.095 2
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน Miss Natnari Ainthaseno 208 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:07.241 3
ด.ญ. อังคนา มีแสง Miss Oangkhana Meesaeng 210 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:10.441 3
ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ Miss Nutchanan Monyanont 209 ระยอง (ภาค 1) 00:01:14.333 5
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม Miss Thipmontha Preeprem 212 ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:15.663 5
ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย Miss Thikamphon Ngoeichai 204 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:17.049 5
นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา Miss Pennapa Singpanya 211 อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:23.594 5
นางสาว พัชราภา สถาอุ่น 3905031 Miss Pachrapa Sataaun 207 น่าน (ภาค 5) 00:01:22.625 9
นางสาว ปิยนุช รัตนะ 3905033 Miss Piyanuch Rattana 206 น่าน (ภาค 5) 00:01:26.080 9
ด.ญ. ดนิตา ตั้งเจริญพรกุล Miss Danita Tangcharoeyphonkun 219 ตราด (ภาค 1) 00:01:46.943 9
ด.ญ. ไอนดา โวชัย Miss Inada Wochai 213 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:49.632 9
ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ Miss Phakanan Kussayopsuwan 216 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:01.940 9
ด.ญ. ภัทรินทร์ ไร่ผึ้งผาภูมิ Miss Phatharin Raiphuengphaphum 221 ตราด (ภาค 1) 00:02:17.030 9
ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ Miss Satarassamee Suwanmacho 214 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:19.967 9
ด.ญ. บงกช สุวรรณัง Miss Bongkhot Suwannang 218 สมุทรสงคราม (ภาค 1) 00:02:33.291 9
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:


(ภาค )
BIB:
Final A
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2